Wn/shn/မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ထုၵ်ႇသႄႉသွမ်း ယွၼ်ႉမွၵ်ႇရတ်ႈသျႃး ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ထုၵ်ႇသႄႉသွမ်း ယွၼ်ႉမွၵ်ႇရတ်ႈသျႃး ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ

ဝၼ်းၸၼ်၊ သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 18၊ 2023

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ Andrés Manuel López Obrador

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းၽွင်းရတ်ႈသျႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတီႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃႈ မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ဢၼ်တရႄႇသ် မၼ်ႇၼူႇဢေႇလ် လူပ်ႉပႅတ်ႉၸ် ဢွပ်ႇပရႃႇတူဝ်ႇ (Andrés Manuel López Obrador) ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇထတ်းသၢင်သႄႉသွမ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ ၽူႈသႄႉသွမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ယူႇၶရဵၼ်း Oksana Dramaretska ဝႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းရတ်ႈသျႃး လႆႈၶဝ်ႈပႃးမႃးလႄႈ ပၢင်ပွႆးလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵဵၼ်သွၵ်းတိၼ် လႄႈ မိုဝ်း ၶွင် ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢိူၵ်ႇၵူဝ်ႈလိူတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၶဝ် ယူႇတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင် လႆႈမီးၶေႃႈထၢမ်တီႈ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝိူင်း X ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၶရဵၼ်း လႆႈတၢႆဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်းမၼ်းသေ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းၸုၵ်းၽၢႆႇ ပူႇတိၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ႇၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်ႈ ၼၼ်ႉၼႆ တႅၼ်းၽွၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် E(milio Álvarez Icaza) ၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၼိူဝ် သိုဝ်ႇတူင်ႇဝိူင်းမၼ်း ဝႆႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ လူပ်ႉပႅတ်ႉၸ် ဢွပ်ႇပရႃႇတူဝ်ႇ López Obrador ၼႆႉ သူပ်းမၼ်းတႄႉဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပၢင်သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ် ၵေႃႉယူႇ တီႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင်ၼႆသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၸီးၸွႆးဝႃႈ မၼ်းၵိူင်းၽၢႆႇ ရတ်ႈသျႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႄၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ႇ မိူင်းၶႄႇ၊ ၵူဝ်ႇလမ်ႇပီႇယႃႇ၊ ၵူးပႃး၊ ဢေႇၵႂႃႇတေႃႇ၊ ဢႄႇသႃႇဝႃႇတေႃႇ၊ ၼီႇၵႃႇရႃႇၵႂႃႇ လႄႈ ဝႄႇၼေႇၸွႆးလႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၽွင်းတၢင် တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit