Wn/shn/မိူင်းထႆး တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈမ်ိူင်းမၢၼ်ႈ ၽႅဝ်ၶိုၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > မိူင်းထႆး တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈမ်ိူင်းမၢၼ်ႈ ၽႅဝ်ၶိုၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

ဝၼ်းသဝ်၊ မေႇ 25၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/ၵျႃႇပၢၼ်ႇ
Wn/shn/ၵျႃႇပၢၼ်ႇ
ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ်

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း Nikkei Forum ဢၼ်ပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈဢေးသျႃး ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈသုတ်းဝၢႆးၵႂႃႇ မိူင်းထႆးၼႆႉ လႆႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်တင်း ဢသီးယႅၼ်ႇသေၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ထဝိသိၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼိမ်မၼ်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၽႅဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ မိူင်းထႆး တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼမ်းဢသီးယႅၼ်ႇ တူၵ်းၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈၶႆ လိူင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈယူႇလႄႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈပႃး တႃႇတိူဝ်းပၼ်လႆႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸိူဝ်းလႆႈ သေႃႉယူႇတီႈ လႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸပ်းၵၼ်တင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးပၢင်တိုၵ်းဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပွႆႇၽႃႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ် ၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတင်းၼမ် ၵႃႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈသေႃႉယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် လိူင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၼ်ၽၢင်ႉဝႃႈတႄႉ လွင်ႈပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး လႄႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းထႆး ပၢၼ်းၸူးၵၢၼ်ပၢႆမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼိူဝ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit