Wn/hu/A Magyar Kormány ismét kiáll az iráni emberi jogok mellett

< Wn‎ | hu
Wn > hu > A Magyar Kormány ismét kiáll az iráni emberi jogok mellett

2010. november 14., vasárnap

A Magyar Kormány ismét felszólalt az iráni emberi jogok védelme mellett, kiemelve a Bahá'i vallásúakkal szembeni igazságtalan bánásmódot edit

A Bahá'i vallásúakat Iránban a vallás születésétől fogva a mai napig üldözik. A nemzetközi nyomás mellett[1] Hazánk is figyelemmel kíséri az Iráni emberi jogi helyzetet, és a Bahá'iok korlátozott vallásszabadságát.

A magyar parlament már másodszor állt ki az iráni emberi jogi problémák rendezéséért (2010. október 19.) edit

Magyarországi parlamenti felszólalás 2010. október 19-én már másodszor világított rá az iráni emberi jogi problémákra.[2] Osztolykán Ágnes képviselő asszony napirend utáni felszólalásában „Az iráni emberi jogok megsértése, a bahá’í vallás követőinek üldözése” címmel hívta fel a közvélemény figyelmét az iráni jogsértésekre. Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár a külügyminiszter megbízásából, a kormány nevében „örömmel fogadta a börtönbüntetés tíz évre történő csökkentésének hírét, amelyben minden valószínűség szerint a nemzetközi közösség nyomásának is helye volt”. Ugyanakkor fenntartotta Magyarország „korábban is megfogalmazott álláspontját: a vezetők azonnali szabadon bocsátása lenne az egyetlen megfelelő lezárása az ügynek”. A kormány támogatásáról biztosította az iráni kisebbségi vallási vezetőket, különösen Magyarország közelgő uniós elnöksége idején, mikor is helyi elnökséget ad Teheránra.

Egy évvel ezelőtti, parlamenti felszólalásról http://www.bahai.hu/new/?p=2158

"Az iráni emberi jogok megsértése, a bahá’í vallás követőinek üldözése" edit

Osztolykán Ágnes napirend utáni felszólalásának szövege edit

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Jelen felszólalásommal a Magyar Országgyűlés figyelmét szeretném felhívni az emberi jogok súlyos megsértésére az Iránban bebörtönzött bahá'í vallási vezetők ügyével kapcsolatosan.

A bahá'í vallást a XIX. században alapította Bahá'u'lláh Iránban. A hit követői békét és szeretetet hirdetnek szerte a világban. A bahá'í vallásban nincs papság, és formalizált szertartásokat sem tartanak. Hazájukban, Iránban nem gyakorolhatják vallásukat szabadon, sorozatos üldöztetésnek vannak kitéve ezen hit követői. A vallás nem irányul senki és semmi ellen, világvallás, amelynek célja az egész emberiség jólétének előmozdítása. Az üldöztetések az iráni iszlám forradalom 1979-es kitörése óta súlyosan érintik az Iránban élő, mintegy 300 ezer tagot számláló bahá'í közösséget, akik nem vallhatják meg szabadon vallásukat, folyamatos zaklatásnak vannak kitéve a hatóságok részéről, illetve állandó bebörtönzésektől kell tartaniuk.

Vallási vezetőik hét tagját június 14-én húsz év börtönbüntetésre ítélték, annak ellenére, hogy a 2008-as tavaszi letartóztatásuk óta számos nemzetközi szervezet, így az ENSZ és az Európai Unió Tanácsa is megszólalt érdekükben, és szabadon engedésüket követelte az iráni kormánytól.

Jelenleg körülbelül negyven bahá'í vallású egyént, közöttük több fiatalt tartanak bebörtönözve Iránban, és 260 főnek még tart a bírósági pere.

A közösség tagjai nem folytathatnak egyetemi tanulmányokat. A bahá'í gyerekeket tanáraik rendszeresen megszégyenítik az iskolájukban. Az iskolákban folyamatos fenyegetésnek vannak kitéve. A kormány a bahá'íokkal szemben foglalkoztatási tilalmat vezetett be. 25-féle tevékenységi körben ezen hit követői még vállalkozási engedélyt sem kaphatnak. A bahá'í vallásúaknak nem fizetnek nyugdíjat, és nem örökölhetnek. Sokakat előzetes letartóztatás ürügyén szörnyű és embertelen körülmények között tartanak fogva Iránban.

A magyar kormány évek óta támogatja az ENSZ különböző határozatait és konvenciót, amelyben az Egyesült Nemzetek Szervezete már többször hivatalosan és nyomatékosan elítélte az emberi jogok súlyos és folyamatos megsértését Iránban. A jó érzésű emberek az egész világon aggódva követik az Iránban zajló eseményeket és a bebörtönzöttek sorsáról szóló újabb és újabb híreket. Az Európai Unió számos tagállamának kormánya már felemelte szavát ez ügyben.

Meggyőződésem, hogy nekünk, magyaroknak is fel kell emelnünk szavunkat az emberi jogok megsértése ügyében szerte a világban a vallásszabadság korlátozását illetően, így az iráni bahá'íok ellen folyó üldöztetések megállítása érdekében. Az iráni hatóságoknak azonnal fel kell hagyniuk a bahá'íok és más vallási kisebbségek üldöztetésével, és tiszteletben kell tartaniuk a polgári és politikai jogok nemzetközi egységokmányában meghatározott vallási és lelkiismereti szabadsághoz fűződő jogokat, amely szerződést Irán szabad akaratából írta alá.

Kérem a kormányt, hogy több más európai országhoz hasonlóan fejezzük ki aggodalmunkat az Iránban folyó emberi jogok megsértése ügyében.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps.)

Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár válasza edit

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Engedjék meg, hogy a külügyminiszter megbízásából ismertessem a kormány válaszát.

A magyar Külügyminisztérium kiemelt figyelemmel követi az iráni emberi jogi helyzetet. Magyarország az Európai Unióval egyetemben mélységes aggodalommal figyeli a 2009-es elnöki választásokat követően kialakult emberi jogi helyzetet, az emberi jogokkal történt súlyos visszaéléseket. Magyarország elítél minden faji, etnikai, vallási vagy egyéb alapú hátrányos megkülönböztetést.

Az ENSZ közgyűlése minden évben megtárgyalja és határozatot fogad el az iráni emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Magyarország hagyományosan, ebben az évben is társszerzőséget vállal és támogatja a Kanada által ebben a témában beterjesztendő határozati javaslatot, amely minden alkalommal külön kitér a bahá'í kisebbség helyzetére, elítélve a vallási kisebbség diszkriminálását.

A bahá'í vallási vezetők több mint két éve húzódó, többször elhalasztott pere, annak lefolytatása mély aggodalommal töltötte el Magyarországot. A 2008 óta eljárás lefolytatása nélkül fogva tartott vallási vezetők jogai súlyosan sérültek, többek között a vádiratok megismerése, a védőikkel való kapcsolattartás területén. A tárgyalás során független megfigyelők jelenlétét sem engedélyezték. A magyar Külügyminisztérium emberi jogi nagykövetén keresztül folyamatosan kapcsolatban áll a bahá'í helyi képviselőkkel.

Szabó Vilmos államtitkár 2009. október 12-én a Magyar Országgyűlésben is elítélte az emberi jogokkal való visszaélést Iránban, és a bahá'í vezetők haladéktalan szabadon bocsátását kérte. A kémkedéssel, iszlám rend elleni propagandatevékenységgel és illegális gazdasági szervezet létrehozásával vádolt vezetőkre 2010 júniusában húsz év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki. A magyar Külügyminisztérium örömmel fogadta a börtönbüntetés tíz évre történő csökkentésének hírét, amelyben minden valószínűség szerint a nemzetközi közösség nyomásának is helye volt.

Magyarország fenntartja ugyanakkor a korábban is megfogalmazott álláspontját: a vezetők azonnali szabadon bocsátása lenne az egyetlen megfelelő lezárása az ügynek. Farkas László, a nemzetközi és magyarországi bahá'í közösségi külkapcsolati munkacsoport tagja a magyar emberi jogi nagykövetnek külön is megköszönte a Magyar Köztársaság kormányának és diplomatáinak elévülhetetlen szerepét a bahá'í vallási vezetők ügyében, és a továbbiakban is számít az együttműködésre. Magyarország minden releváns multilaterális fórumon, az Európai Unió többi tagjával együtt egyértelművé teszi, hogy elítéli a jelenlegi iráni emberi jogi helyzetet, az emberi jogokkal való súlyos visszaéléseket. Magyarország helyi szinten is, a teheráni nagykövetségen keresztül is aktívan részt vesz a helyi, úgynevezett emberi jogi munkacsoport munkájában, melyben állandó figyelmet fordít a helyi eseményekre.

Magyarországnak uniós elnöksége során az iráni emberi jogok figyelemmel kísérésében megkülönböztetett szerepe lesz, figyelemmel arra, hogy helyi elnökséget ad, Teheránra.

Köszönöm a Ház figyelmét. (Taps.)


Források edit

  1. 1
  2. 2

*Világszerte erősödő támogatás a hét iráni bahá’í vezető mellett (Wikihírek) (magyar nyelven), 2010. augusztus 30.