Wn/cdo/Nĭk-buōng sĭng nièng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ Lêng-huò

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Nĭk-buōng sĭng nièng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ Lêng-huò
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2019 n. 4 ng. 1 h. séng

Nĭk-buōng gṳ̆ng-nô̤i-tĭng (cṳ̆-lâiu-dù)

Gĭng-dáng Nĭk-buōng sĭng gì nguòng-hô̤ gŭng-buó, hô̤ lō̤ Lêng-huò (令和).

Hiêng-câi gì tiĕng-huòng 4 nguŏk 30 hô̤ tó̤i-ôi, 5 nguŏk 1 hô̤ sĭng gì tiĕng-huòng gié-ôi.

Siĕu-sék

edit
 
Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: