Wn/cdo/Éng-nà̤ huák-sĕng dê-cīng có̤i-ciēu sī lâng ciáh nè̤ng

< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Éng-nà̤ huák-sĕng dê-cīng có̤i-ciēu sī lâng ciáh nè̤ng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 n. 12 ng. 20 h. séng

Mī-guók Dê-cé Káng-tăng-guŏh (美國地質勘探局) tì-gṳ̆ng gì cī huòi dê-cīng cīng-dô (震度) hŭng-buó-dù, cīng-dṳ̆ng (震中) sāi ngô-gáe̤k-sĭng biĕu chók.

Éng-dô-nà̤-să̤-ā bái-ngô (15 hô̤) màng-buŏ huák-sĕng gì lī-sê 6.5 gék dê-cīng cīng-dâung gáu siū-dŭ Ngā-gă-dăk (雅加達) gâe̤ng Cuā-uă-dō̤ (爪哇島). Céng-hū gōng có̤i-ciēu sī lâng ciáh nè̤ng.

Géu-căi guăng-uòng gōng, Cuā-uă Dê-kṳ̆ ô gūi lŏk chió táh giâ, gūi lŏk ĭ-iêng gì gióng-dê̤ṳk ké̤ṳk cīng ngài cĭ-hâiu gāng-gīng tiék kó̤ ìng-uòng. Dê-cīng sèng-hâiu Ngā-gă-dăk gì gióng-dê̤ṳk huóng lì huóng kó̤.

Siĕu-sék lài-nguòng edit