Wn/anp/अमरीका नँ मैकमोहन लाइन क बतैलकै भारत-चीन अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा

< Wn‎ | anp
Wn > anp > अमरीका नँ मैकमोहन लाइन क बतैलकै भारत-चीन अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा

16 मार्च, 2023 । अमरीका नँ औपचारिक रूप सँ मैकमोहन रेखा क भारत केरो अरुणाचल प्रदेश आरू चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप मँ मान्यता देले छै । साथें पेचिंग केरो ई दावा क खारिज करी देलकै कि अरुणाचल प्रदेश चीन केरो क्षेत्र मँ आबै छै।

ई आशय केरो प्रस्‍ताव दूनू तरफो सँ पहलो दाफी बितलो महीना अमेरिकी सीनेट मँ पेश करलो गेलो छेलै। मंगलवार क ई प्रस्‍ताव मँ अरुणाचल प्रदेश क भारत केरो अभिन्न अंग मानलो गेलै । सथें भारत केरो संप्रभुता आरू क्षेत्रीय अखंडता केरो भी समर्थन करलो गेलै।

मैकमोहन रेखा क मान्यता दै के अलावा प्रस्ताव मँ, ई क्षेत्र मँ चीन केरो उकसाबै वाला गतिविधियो के भी निंदा करलो गेलो छै। प्रस्‍ताव मँ कहलो गेलो छै कि वास्तविक नियंत्रण रेखा प यथास्थिति क बदलै लेली चीन सैन्य बल केरो उपयोग करी रहलो छै । आरू विवादित क्षेत्रो मँ गामो के निर्माण आरू अरुणाचल प्रदेश के शहरो लेली मंदारिन भाषा के नामो के साथ मानचित्रो के प्रकाशन करी रहलो छै। साथ ही भूटान प भी चीन अपनो दावा करी रहलो छै।

जापान मँ अमरीका के पूर्व राजदूत आरू सीनेटर बिल हैगर्टी नँ कहलकै कि ई प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश क भारत केरो अभिन्न अंग के रूप मँ स्पष्ट रूप सँ मान्यता दै लेली सीनेट केरो समर्थन क व्यक्त करै छै। अरुणाचल प्रदेश केरो भारतीय क्षेत्र के रूप मँ फिर सँ पुष्टि आरू दक्षिण एशिया मँ चीन केरो उकसाबै वाला गतिविधियो के निंदा शीर्षक वाला ई प्रस्ताव, पिछला साल दिसंबर मँ अरुणाचल केरो तवांग मँ भारतीय आरू चीनी सेना के बीच होलो एगो बड़ो झड़प के बाद ऐलै।


स्रोत

edit
  • स्रोत लिस्ट


प्रकाशित लिस्ट