Wb/qwh/Papa muruy

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Papa muruy

Markanchikchawqa llapan runakunami papa muruyta yachayan, imayka rikuq papa muruytami musyayan. Papa muruypaqqa mama killataran, imanaw kashqantapis rikanchik. Papataqa tinkuq killachawshi murukunchik, wakinnami hatun killachaw millqay-millqay wachananpaq murukunchik niyan. Llullu killachaw muruyqa rapranllashi wiñan, allashqapis sapilla puqukurkun. Michka muruytaqa tsaki patsachawmi muruyan. Manaraq murupakur, llapan qurankunatami ashmankunata michipakuyan. Chayta ushapakurirnami tsaki achukunatapis kayapakuyan, chakra kuchunmanmi qutupakuyan, chaychaw ismur patsata wanuchayaananpaq. Chipyaqta haqiriykurnami parquyan kuchupita kuchuyaq chakrata alliq alliq uquchiyashqanyaq. Chaypita kimsa chusku hunaqran tsakichiyan, niykur kuchunpaayan, chakmar qallaykuyaananpaq. Chay chakmayman llapan runakunami aywayan, alli yapyaq kaq takllata charin, huk ullqu wamrami pushapan, wakinqa kurpata wirupaayan, warmikunanami huk kuchunchaw mikuyta yanukuyan. Ishkay kutimi chakrata yapyayan, patsa ñutquyashqanyaq, chayranmi rawaykunata chutar qallaykuyan. Kay rawaykunataqa makar-makartanaw, parqashtanaw, matatanawpis rurayan, yaku aywananmannaw. Murukuy hunaqqa minkakuyan runakunata, awkinkunata, warmikunata, wamrakunatapis, llapanmi yanapanakuyan, manaraq inti rataptin murur qallaykuyan. Papa muruychawqa warmimi muruta hitan, ullqukaqnami chapayan. Awkin runakunanami kuchunpaayan, kurpakunatapis wirupaayan, rawaykunatapis allichapaayan. Papata pamparir qamlaq apiwanmi llapan pukllayan chay chakra papa muruyashqanchaw. Ari chayta mana rurayaptinqa manashi alli aylluytatsu tariyan.