Wb/qwh/Mitsikuq wamra

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Mitsikuq wamra

Huk hunaqshi, quya quyalla wamrata nanaanin riyatsinaq sharkur arukunanpaq. Arukurirnash, mikuyta chaatsikurir mamanwan mikuyaanaq. Mikur usharirnash, hakunta ashirir, mirkapanta qipanaq. Uushankunata kanchapita qarqurirnash, qatirkur mitsiq hiqarinaq. Uushankunata hirkaman chaaratsirnash, tsaychaw hamakurinaq. Tsaychaw mitsikuykaptinnash, achkasninta atuq apakunaq. Tsaynash achkasninpaq wamra allaapa waqanaq. Tsaynaw waqakuykaptinnash, huk uushan wachaykunaq. Tardipanash uqshata segakuraykaptin, allaapa tamya qallakuykunaq. Uushankunata ayllurirnash, qatikunaq llullu achkasninta millqakurkur. Wayinmannash chaarinaq limpu shututuykar, uqshan aparishqa, y achkasnin millqakushqa. Mamantanash waqapaanaq:

  • Achkastan atuq apakushqa! nir.

Taytanash ninaq:

  • Imanaashuntan wamra. Apakurqunchi ari, nir.

Tsaynaw niptinnash, ratashninta trokakurir, kushishqana yaykurinaq tullpaman quñukuq.