Wb/qwh/Chukllush chikishwan

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Chukllush chikishwan

Huk chukllushshi llapan paqaskuna takiyllata yachaq. Hunaqpanashi mikunay llakikuyta tariq, maytaraq aywaa, nir. Chukllushqa chikish yanasanta yarparkur mikuy mañakuq aywañaq. ¡Yanasallaa!, ¡Yanasallaa!, nishpa qayaykuñaq. ¡Chikish yanasaa huk aptaylla saraykita llamiykachimay, malliykachimay! niñaq. Chikishqa ichiklla sarata qaraykuñaq. Chukllushqa llapan hunaqkunashi chaynawlla mikuy mañakuq kutiñaq. Huk kuti, chikishpa punkunllapitanashi tapuriñaq: “Yanasallaa, ¿imanawtaq kaykanki?”, nir. Chikishqa allillami nishpa kutichiñaq. Niykur ¿qamqá? nir tapuriñaq. Chukllushnashi niñaq: “Yanasallaa, ñuqaqa hinallami qishyaykaa, manatsuraq yapay saraykita qaraykamankiman”. Chayshi chikishna piñashqa Kutichiñaq: “Allaapa qillatami yachakachirqaa, ñuqallaman imaypis mikunaykipaq yarparaykanki ¡Aywakuy! Kananqa rikaytapis manami munaqtsu, nirshi chukllushta qarquriñaq. Chayshi Chukllushqa mallaqar waqar aywakuñaq.