Wb/qwh/Awakuq shatu

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Awakuq shatu

Unayshi Pumapampa markachaw runakuna shumaqlla kawakuyaañaq.Chaychawshi runakuna imaykakunatapis rantikuyaañaq. Chaymanshi karupitapis runakuna patsa waraylla rantipakuyaananpaq chaayaq. Chay markachawshi Shatu taaraañaq. Shatuqa shumaq runashi kañaq, qaqllanpis shumaqllashi kañaq. Payshi shumaq awakuyta yachañaq. Imayka awaytapis rasllashiushariq. Chaynaw arurshi, achka quriyuq, qillayyuqpis kañaq. Chaynaw kaptinshi shumaq shipashkunapis allaapa kuyayaañaq.