Wb/qwh/Atuqwan puma

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Atuqwan puma

Unayshi huk atuq, hirkakunapa puriykanqanchaw, chaarinaq pumakunapa machayninman. Tsaychawnash, maa atska pumakuna pununaykar kaykaayaanaq. Tsaynash atuqqa allaapa mantsakashqa, ras yarpachakurir, pumakunata ninaq:

  • Tiyuykuna, taytakuna, Manaku musyayanki?, Imanirtaq kushi, kushi hitaraykaayanki?
  • Imataq kan? - ninaq, hatun urqu pumaqa.
  • Llapan patsash uushakanqa, hanan patsapitash niña runtu shikwamunqa; tsaymi nuqallaaqa llakinashqa purikaa - ninaq atuqqa.
  • Kananqa, Imatataq rurashun? Imanawrallaq kawashun? - nir, llapan pumakunata mantsakashqa sharkuyaanaq.
Puma

Tsaynash atuqqa alli yarpachakurir, llapan atuqkunata ninaq:

  • Mana nina runtu ratayaashunaykipaq tsay machay rurinllaman allí pakaakuyay, nuqanam atska rumiwan, uqshawan llapan machayta tsapamushaq; niykurman ichikllallan uchkupa nuqapis yaykamushaq, llapantsik pakaakunapaq.

Tsaynash llapan pumakunaqa machay rurinman ullukuykuyaanaq ruta, kutaman - “mana qam kaptiyki imanawllaraq kayaaman karqan. Paallaa tiyuy atuq ” - nir. Tsayyaqna atuqqa atska uqshata, rumikunata ashtarir llapan machayta llaturinaq. Unayllatanash pumakunaqa niyaanaq:

  • Tiyuy atuq, Shikwamunnaku nina runtu?
  • Manaran, itsanqa llapan uchkutanam llaturamuu. Ichikllana shuyaykayaamay - nishpa yaskirinaq pumakunata.

Tsayyaqna atuqqa uqshata tsariratsinaq ninawan, niykur ayqipa ayqir aywakunaq. Machay rurinchawnash pumakunaqa qushtawan chuqar qallaykuyaanaq. “Kananqa llapantsikchi uushakaarishun niña runtuwan" - niyaanaq. Manana hamaninkuna kaptinnash, hatun kaq pumakunana, rumikunata, uqshatapis kumarir yarqarayaamunaq. Waqtachawqa imapis kanaqtsu. Musyaq atuqqa pumakunata ulipaarir tsinkarinaq hirkakunapa. Tsaypita patsanash pumakunaqa allaapa mantsayan ninata, qushtatapis. Hina atuqtapis allapa chikiyan.