Wb/qwh/Atuqwan kakash

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Atuqwan kakash

Huk kakashshi allapa shumaq kanaq. Paypis qurakuna rurinllachaw taakunaq qutsukur, mana maytapis yarqushpa. Huk hunaqnash huk qinwaman lluqarkur qutsuykaptin huk atuq chaarir kaynaw ninaq:

  • Wawqi, allaapa shumaq kakashmi kanki, qutsuykinaaqa allaapa shumaqmi. Itsa imanaw shumaqraq kanman patsallachaw qutsuramuptiyki.

Atuqqa tsaynaw atska kuti ninaq. Tsaynash kakashqa patsaman yarpurir qutsurinaq. Tsayta rikaykurnash, atuqqa allaapa kushiykunaq.

  • Wawqi, kanannaqa allaapa shumaqmi qutsuramurqunki - ninaq atuq.

Tsaypitanash, unayllata kaynaw ninaq:

  • Achallaw wawqi tsaynaw qutsuptiyki, Imanawraq wallpakuna kuyayaashunki ? Kananqa maa, huk kaq nawiykita qimtsirkur qutsuramuptiyki.

Tsayta wiyaykurnaaqa kakash tumar, tikrarshi niykachaanaq. Tsayta rikaykurnash atuqqa allaapa kushiykunaq. Ichik yarpachakurirnash kaynaw ninaq:

  • Kanan qutsumunqaykitanaw Manam imaypis wiyarquutsu, qamnaw qutsuq kakash manachi llapan patsachawpis kantsu. Imanaw shumaqraq kanman ishkan nawiykita qimtsirkur qutsuramuptiyki!, Llapan nunakunachi kushikur qatswayanman!, maa tsaynaw qutsuramuy wawqi.

Tsayta wiyaarinash upa kakashqa, ishkan nawinta qimtsirkur, qutsur qallaykunaq. Tsaynaw qutsuykaptinnash, atuqqa shumaq witirkur, kakashta kunkanpita amurkur hiqaratsinaq machayninchaw mikurinanpaq.