Wb/qwh/Atuqpita

< Wb‎ | qwhWb > qwh > Atuqpita

Huk kutishi, huk atuq achka ashmayuq runaman chaañaq. Achka uushakunata rikarirnashi niñaq:

  • Tiyúy, qampa allaapa achka uushayki kan.
  • Aw, achkami uushallaakuna kan nishpana runaqa yaskiñaq.
  • Tiyuy, huk ashkashta qaraykallamaywasillaaman chaarirllapan wamraakunawan

warmiiwanpis mikurillayaanaapaq. Chaynashi runa niñaq: «Huk hunaq shamunki, chaypaqmi qampaq huk ashkashniyki akrashqa kashaq. Kananqa allaapa rurayyuqmi kaykaa. Kutimunaykipaqqa warmiiwanpis alli rimashqanami kashaq», niñaq runaqa. Chaynashi atuqqa allaapa kushishqa aywakuñaq mishkilla kachi-kachitashqa mirkapanta mikur-mikur. Chaypitanashi, atuqqa huk hunaqna runapa wasinman kutiñaq. Atuqta shamuqta rikaykurnashi, runaqa wayralla hatun allquta huk runkuman winarkuñaq. Atuq chaariptinnashi, runaqa niñaq:

  • Atuq allimi chaaramunki, kaychawmi uushayki kaykannishpa runkuta rikachiñaq.
  • Payllaa, tiyúy. Kanan wasiiman charirmi kay uushata wamraakunawan,

warmiwan mikurillashaq, atuqqa allaapa kushishqa niñaq. Niykurnashi llasaq runkuta katakurkur kushi-kushilla aywakuñaq. Karuta aywaykarnashi yarpachakuñaq: «Allaapa kay uushaqa llasaykun, imanaw wiratanataq alli runa qaraykallamashqa nir. Taqay hirkata tikrarkurmi runkuta paskarishaq, hatun wira uushallaata chakillapana apanaapaq». Hirkata tikrarkurnashi runkupa shiminta paskariykuñaq. Chayta maakurnashi, huk allqulla yarqaramuñaq. Niykurnash atuqta kanir-kanir qatiykuñaq. Atuq qallunpis aqtukashqa, kunkanpis tsakishqa allaapa utikashqa wasinman chaañaq. Ñuqaqa shumaqlla uushanta mañakurqaa, ¿imanirtaq ñuqata kaynaw ruraman nishpa yarpakachaañaq. Kananpita patsaqa uushanta ushashaq, kananpitami runakunapa uushankunata suwakushaq, nishpa kushillapaq yarpachakuñaq.