Wb/lzh/卷首

< Wb‎ | lzh
Wb > lzh > 卷首
維基教科書
自由世界,自由教學
維基教科書
人人可編輯之自由教學讀本
文言維基教科書初立於世。共筆修典,以獻天下。至今得卷
撰修之前,宜閱凡例,明纂修之法,萬望矜察。
維基兒童
優良讀本

維基教科書》者,自由、內容開放之教科書也。

Template:Wb/lzh/Box

若您在維基教科書受益良多,請考慮資助基金會添購設備

If you do not write Chinese but need to contact zh-wikibooks, you can leave your message here.