Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Brahmandapurana

Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Kuna > Brahmandapurana

Kakawin Brahmaṇḍapuraṇa punika satunggaling kakawin ing basa Jawi Kina.

Sumber

edit
  • (jv R. Ng. Poerbatjaraka. 1952. Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.