Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Anyar/Suluk Wujil

Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Anyar > Suluk Wujil

Suluk Wujil kuwi pesen simbolik bab kasampurnaning urip kang diwedhar déning Sunan Bonang. Wujil kuwi sakbeneré jenengé abdi kinasih saka Prabu Brawijaya, raja Majapahit.

Petikané edit

 • Dipun weruh ing urip sejati
 • lir kurungan raraga sadaya
 • becik dèn weruhi manuké
 • rusak yèn sira tan wruh
 • hira Wujil salakunèki
 • iku mangsa dadia
 • yèn sira yun wruh
 • becikana kang sarira
 • awismaa ing enggon punang asepi
 • sampun kacakrabawa


 • Aja doh dera ngulati kawi
 • kawi iku nyata ing sarira
 • punang rat wus anèng kéné
 • kang minangka pandulu
 • tresna jati sarinèki
 • siyang dalu dèn awas
 • pandulu nirèku
 • punapa sekèh pracihna
 • kang nyateng sarira sakabèhé iki
 • saking sipat pakarya


 • Mapan rusak sajatinirèki
 • dadiné laan kaarsanira
 • kang tan rusak dèn wruh mangké
 • sampurnaning pandulu
 • kang tan rusak anané iki
 • minangka tuduh ing Hyang
 • sing wruh ing Hyang iku
 • mangka sembah pujinira
 • mapan awis kang wruha ujar puniki
 • dahat sepi nugraha.

Wacan edit

Sejarah Sastra Jawa. Dr. Purwadi, M.Hum., Panji Pustaka Yogyakarta, cithakan kapisan taun 2007.ISBN 979-25-2725-10