Wb/jv/Pengantin Jawa

< Wb‎ | jv
Wb > jv > Pengantin Jawa

Upacara Pengantin Jawa' kuwi kedadéyan kang wigati tumraping kauripan indhividu lan sosial. Sacara individu, upacara pengantin bakal ngowahi kauripan tumuju marang urip anyar mbangun balé wisma, ing pangangkah bisa nggayuh swasana sakral, tentrem, basuki, widada, lan bahagia sejahtera. Déné tumraping kauripan sosial, upacara iki ngrengkuh bebrayan agung kanthi ngundang sanak sadulur tangga teparo. Supaya kaleksanan kanthi sampurna kudu ditata kanthi premana jroning tatacara kang runtut.

Tatacara lamaran edit

Siraman edit

Pasang tarub agung edit

 • Cengkir gadhing, tebu wulung
 • Among tuwuh
 • Kembar mayang
 • Sesaji jenang abang putih
 • Suka basuki
 • Candraning padhusunan

Tirakatan malem midodarèni edit

Prosèsi temu pengantin edit

 • Ijab qabul
 • Temu pengantin
 • Tata negari
 • Lakuning pengantin kakung
 • Sang pengantin putri
 • Kirab pengantin
 • panyandra pahargyan

Resepsi Pengantin edit

 • Sungkeman
 • Upacara
 • Pasrah pengantin priya
 • Pambagya kulawarga pengantin wanita
 • Ular-ular / wejangan

Wacan edit

 • mastar. Upacara Pengantin Jawa, Penerbit Panji Pustaka Yogyakarta, 2007 ISBN 979-25-2725-9

Pranala njaba edit