Wb/jv/Kawruh basa Sangskreta/Paugeran sandhi

Wb > jv > Kawruh basa Sangskreta > Paugeran sandhi

Saṃdhi utawa sandhi iku ing basa Sangskreta fénoména pangaribawa antar foném. Dadi ing basa Sangskreta yèn ana rong swara sing cedhak siji karo sijiné, uni iki bisa owah. Tetenger iki bisa dipadhakaké karo tetenger tembung garba ing basa Jawa Anyar. Dadi contoné ana + ing dadi anêng.

Ing basa Sangkreta, fénoména iki bisa dipérang dadi sandhi jero lan sandhi jaba. Paugerané dadi kaya mengkéné:

Sandhi jeroEdit

Aksara swara sing padhaEdit

a utawa ā + a utawa ā dadi ā

i utawa ī + i utawa ī dadi ī

u utawa ū + u utawa ū dadi ū

Aksara swara sing bédaEdit

a utawa ā + i utawa ī dadi e

a utawa ā + u utawa ū dadi o

a utawa ā + utawa ṛ- dadi ar

Aksara swara cendhak karo sing dawaEdit

a utawa ā + e utawa ai dadi ai

a utawa ā + o utawa au dadi au

Aksara swara liyanéEdit