Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung ateges tanpa

 • Anyep : tanpa rasa
 • Bledhèh: tanpa benik
 • Brindhil: Tanpa godhong
 • Brondhol: tanpa wulu
 • Brumbung: tanpa suthang
 • Buntung: tanpa buntut
 • Cemplang: tanpa uyah
 • Dadakan: tanpa antan-antan
 • Dhèprok: tanpa sikilan
 • Gabug: tanpa isi (pari)
 • Gothang: tanpa suthang siji
 • Grumpung: tanpa irung
 • Gundhil: Tanpa wulu
 • Gundhul: tanpa rambut
 • Kotang: tanpa lengenan
 • Kothong: tanpa isi
 • Kuthung: tanpa gulon
 • Legeh: tanpa gawan
 • Legena: tanpa sandhangan
 • Ligan: tanpa wrangka
 • Ngeblak: tanpa aling-aling
 • Ngujawara: tanpa perlu
 • Ngamplah: tanpa guna
 • Ompong: tanpa untu
 • Perung: tanpa godhong kuping
 • Prucul: tanpa sungu
 • Sélak: ora ngakoni
 • Sukun: tanpa isi
 • Suwung: tanpa wong
 • Trondhol: tanpa wulu
 • Tukung: tanpa buntut
 • Wuda: tanpa sandhangan