Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané wit

Gambar glugu
  • Kayu wit aren: ruyung
  • Kayu wit gedhang: debog
  • Kayu wit jambe: pucang
  • Gagang wit jagung: tebon
  • Kayu wit krambil: glugu
  • Gagang wit kacang: rèndèng
  • Kayu wit kapuk: randhu