Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané wektu

 1. Byar : 06.00
 2. Gumatel : 09.00
 3. Pecat sawed : 10.00
 4. Wisan gawé : 10.00
 5. Bedhug Duhur : 12.00
 6. Tengangé : 11.30
 7. Lingsir kulon : 12.30
 8. Ngasar : 15.00
 9. Tunggang gunung : 17.00
 10. Tibra layu : 17.30
 11. Maghrib, surup : 18.00
 12. Bakda Maghrib : 18.30
 13. Ngisak : 19.00
 14. Bakda Ngisak : 20.00
 15. Sirep bocah : 22.00
 16. Sirep wong : 23.00
 17. Bedhug wengi : 24.00
 18. Lingsir wengi : 01.00
 19. Titiyoni : 02.00
 20. Jago kluruk sepisan :03.00
 21. Bedhug telu (Subuh) : 04.00
 22. Jago kluruk kaping pindho : 04.00
 23. Jago kluruk kaping telu : 05.00
 24. Saput lemah : 05.30