Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané rasa

 1. Anta : rasané banyu tawa
 2. Asin : rasané uyah
 3. Getar : rasané lenga goreng ala
 4. Getir : rasané peté, jengkol lsp.
 5. Gurih : rasané mété, kemiri, lsp.
 6. Kecut : rasané pelem, asem, lsp.
 7. Kumetep : rasané lombok jemprit
 8. Legi : rasané gula
 9. Pait : rasané jamu, bako, lsp.
 10. Pedhes : rasané lombok
 11. Seger : rasané banyu krambil
 12. Sepet : rasané salak