Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané pentil

Pentil iku woh sing isih enom.

Asem : cempaluk
Jagung : jantén
Jambé : bleber
Jambu : karuk
Kacang : besengut
Krambil : bluluk, cengkir, degan
Manggis : blibar
Nangka : babal
Pelem : pencit
Randhu : plencing
Semangka : plonco
Mlinjo : kroto
Timun : serit