Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané godhong

 • Arèn : dliring
 • Asem : sinom
 • Cocor bèbèk : tiba urip
 • Dhadhap : tawa
 • Gebang : kajang
 • Gedhang (enom) : pupus
 • Gedhang (garing) : klaras
 • Gedhang (tuwa) : ujungan
 • Jambé : pracat, dèdèl
 • Jarak : bledhèg
 • Jati : jompong
 • Kacang brol : rèndèng
 • Kacang lanjaran (panjang) : lembayung
 • Katès : gamplèng
 • Kecipir : cethèthèt
 • Kélor : limaran
 • Kemladhéyan (benalu) : kumuda
 • Klapa (enom) : janur
 • Klapa (tuwa/garing) : blarak
 • Kluwih : kléyang
 • Lempuyang : lirih
 • Lombok: sabrang
 • Mlinjo : so
 • Pari (tuwa) : damèn
 • Pring : elar manyura
 • Randhu : smarakandhi
 • Siwalan : lontar
 • Tales, lompong, kimpul : lumbu
 • Tebu (garing) : rapak
 • Tebu (teles) : momol
 • Téla : jlegor
 • Turi : pethuk
 • Waluh : lomah-lamèh
 • Widara putih : trawas
 • Wuni : mojar