Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané gawéyan

'Arané gawéyan

 • Algojo: tukang midana pati
 • Babu: réwangé balé somah
 • Bajag: wong sing gawéyané mbégal ing segara
 • Bakul: wong sing gawéyané dodolan
 • Batur: wong sing gawéyané ngrwong sing gawéyané wangi wong
 • Begal: wong sing gawéyané ngrebut barangv wong
 • Bendung: wong sing gawéyané mbendung banyu
 • Blandhong: tukang negor kayu
 • Blantik: bakul kéwan rajakaya
 • Buruh: wong sing nyambut gawé kasar
 • Cantrik: abdiné pandhita ngiras dadi muridé
 • Carik: juru tulis ing kalurahan
 • Dhalang: wong sing gawéyané nglakokaké lan crita wayang
 • Dhokter:Tukang nambani wong lara
 • Emban: tukang momong bocah
 • Empu: tukang gawé keris
 • Gamel: tukang ngopeni jaran
 • Gandhek: utusan ratu
 • Gemblak:Tukang gawé barang-barang saka kuningan
 • Gerji: tukang dondom klambi
 • Germa: tukang buru kéwan ing alas
 • Guru: wong sing gawéné mulang
 • Jagal: tukang mbeleh rajakaya
 • Jlagra: tukang natah watu
 • Juragan: sudagar, lurahé pakaryan
 • Juru basa: tukang negesi basa manca
 • Juru dang: tukang dang
 • Juru kunci: tukang ngrumat pasareyan utawa kramat
 • Juru tambang: tukang prau utawa gethek ing kali
 • Juru silem: wong sing gawéyané nyilem
 • Juru sungging: wong sing pinter nyungging (nggambar)
 • Juru terbang: wong sing gawéyané nglakokaké montor mabur
 • Juru tulis: wong sing gawéyané nulis
 • Kemasan:tukang gawé dandanan saka emas
 • Koki: tukang olah-olah
 • kondhektur:tukang nariki lan mriksa karcis
 • Kundhi: tukang gawé grabah
 • Kusir: tukang nglakokaké dhokar utawa kréta
 • Kyai: wong sing pinter agama Islam
 • Madhaharan: juru olah-olah
 • Malang:pulisi désa
 • Mandhor:tukang ngawasi buruh
 • Masinis:tukang nglakokaké sepur
 • Merbot: punggawa mesjid
 • Molang: bakul rajakaya
 • Montir: tukang ndandani mesin
 • Mranggi: tukang gawé wrangka
 • Niyaga, wiyaga: tukang nabuh gamelan
 • Pakathik: tukang nuntun jaran
 • Pacalang: prajurit sing gawéyané ngulataké lakuné musuh
 • Palara-lara: para nyai cilik
 • Palayangan: tukang ngeterké layang
 • Pandhé: tukang gawé barang-barang saka wesi
 • Panegar: tukang ngajari jaran
 • Panjak:tukang ngladèni pandhé utawa niyaga
 • Pangobèng: wong buruh mbathik
 • Para: bakul mas inten
 • Parekan: para nyai sing ketengen
 • Pasindhèn: wong sing nyindhèni gamelan
 • Pawongan: batur wadon
 • Prajurit: wong sing gawéyané béla negara
 • Pramugari: tukang ngladèni penumpang pesawat
 • Pujangga: ahli sastra, tukang ngarang
 • Sarawèdi: tukang adol utawa nggosok barléyan inten
 • Sayang: tukang gawé barang saka tembaga
 • Sekater: tukang naksir rega ing gadhèn
 • Sinoman: nom-noman tukang ladèn
 • Srati: tukang ngrumat gajah
 • Sedagar: wong dagang gedhé
 • Supir: tukang nglakokaké montor
 • Tuwa buru: abdiné germa
 • Undhagi: tukang kayu