Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Arané ambu

 1. Ampas bosok : bacin, tengik
 2. Arum dalu : arum
 3. Bathang kéwan : badheg
 4. Beras lawas : penguk
 5. Iwak : amis
 6. Kandhang : sengak
 7. Kembang Mlathi : wangi
 8. Krambil bosok : lecit, tengik
 9. Kringet : apek
 10. Lombok gorèng : sumegrak
 11. Menyan obong : sengir
 12. Ompol/ uyuh : pesing
 13. Pecerèn : banger
 14. Tape : sumegrak
 15. Tembako : langu
 16. Tikus curut : langu
 17. Tléthong : sumentung
 18. Wedhus : prengus