Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Rakitan Ukara/Paribasan

==b ==¥

 • Adang adang tètèsé embun , tegesé : nunggu barang kang durung mesti.
 • Adigang, adigung, adiguna , tegesé : Ngandelaké kakuwatané, kaluhurané, lan kapinterané.
 • Agama ageming dhiri , tegesé :
 • Aja dumeh , tegesé :aja mentang-mentang
 • Aja golèk wah, mengko dadi owah , tegesé :aja golek alem wong liyo, mengko mundhak susah
 • Aji godhong garing , tegesé : ora ono regane
 • Ajining dhiri dumunung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana , tegesé :ajining diri ana ing pangandikane, ajining raga ana ing apa sing diagem
 • Alon-alon waton kelakon , tegesé : ora perlu kesusu oleh nandangi penggawean, supaya asil e apik
 • Ambeg parama arta , tegesé : nguripi sakebehe sing cilik tekan sing gede
 • Ana catur mungkur , tegesé :menghindari wicoro elek
 • Ana dhaulaté ora ana begjané , tegesé : pakarya sing ditindakake ora ana asil e
 • Anak polah bapak kepradah , tegesé :anak sing tumindak elek, wong tua ugi katut elek
 • Angon mangsa , tegesé :ngerti wayah/wektu
 • Angon ulat ngumbar tangan , tegesé :
 • Asu belang kalungan wang , tegesé :
 • Asu gedhé menang kerahé , tegesé :wong sing luwih kuwoso sing luwih menang
 • Asu marani gebug , tegesé :marani bebayan
 • Asu rebutan balung , tegesé :rebutan kang ora ana manfaate
 • Ati bengkong oleh oncong , tegesé :
 • Ancik-ancik pucuking eri, tegese : urip ning nduwuring bebayan sing siap ngancam ..