Wb/jv/Gnu/Linux kanggo Awam/Maneka warna distro Linux

Linux kanggo Awam > Maneka warna distro Linux

Apa iku distro? edit

Ing Linux ana manéka warna distro. Tembung distro iku seka cekakan tembung basa Inggris distribution. Ing Linux, distro dadi tembung kang nggambaraké pemakètan program-program ing Linux.

Apa kang disebut Linux iku sejatiné mung kernèl kang mbiyèn dirintis dening Linus Torvald. Seka sistem operasi Linux iku banjur ana manéka warna software. Software-sofware iku ana sing gratis, ana uga sing mbayar. Banjur ana niatan supaya wong-wong bisa milih dhéwé apa waé software sing cocok marang penganggoné. Pemakètan software iku banjur kondhang sinebut distro.

Distro-Distro Linux edit

Slackware edit

Slackware iku distro Linux paling tuwa kang digawé dening Patrick Volkerding. Perusahaané jenengé Slackware Linux, Inc. Software sing mlebu ing pakèt distro Slackware kudu wis mlebu taraf stabil.

Debian edit

Distro iki asring disebut lengkap nganggo GNU/Linux Debian. Distro iki isih ngugemi apa kang dadi semangaté GNU, yaiku software gratis lan seka sumber tinarbuka (open source). Ora kabèh software ing jagading Linux bisa mlebu ing pakèt debian. Ana saringan sing njlimet sing bener-bener bisa pinarcaya lan ora ana èmbèl iklan ing mburiné.

Ing debian, umumé pemakètan dipérang dadi telu: testing, stable, lan unstable. Amarga prinsipé sing tinarbuka iki, Debian nurunaké distro liyané sing akèh jenisé.

RedHat edit

Mandriva edit

Ubuntu edit

Knoppix edit

Damn Small Linux edit

BlankOn edit

Kubuntu edit

Slax edit

Puppy Linux edit