Wb/jv/Gnu/Linux kanggo Awam/Atur Pambuka

Linux kanggo Awam > Atur Pambuka

Naskah buku iki mung kanggo ngenalaké apa iku . Sistem operasi sing nganggo lisensi sumber tinarbuka iki wus sumrambah ana ing ngendi-ngendi. Ananging, durung akèh wong-wong awam sing ngerti, apa manèh nyoba.

kanggo sing wis trengginas migunaaké linux, naskah iki ora akèh mbiyantu. Kanggo sing wis mumpuni, sumangga nambahi utawa nyampurnaaké naskah sing isih akèh kekurangané iki.