Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 15:11, 28 June 2012 (UTC)

sysopEdit

Mời bạn cho ý kiến tại Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận#Sysop của dự án (chính thức). Cảm ơn.--Cheers! (talk) 08:08, 2 May 2013 (UTC)

Nhờ giúpEdit

Nhờ bạn gia công thêm cho Đà Nẵng với, có thể tham khảo thông tin ở wikipedia nhưng viết gọn lại. Cảm ơn. Genghiskhan (talk) 08:28, 2 May 2013 (UTC)

OK :) Tuankiet65 (talk) 04:02, 3 May 2013 (UTC)