@ ဒေအသုံးပြုသူကို အီးမေးလ်ကတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါရေ။
Babel user information
rki-N ဒေအသုံးပြုလူစွာ ရခိုင်ဘာသာ အပေါ်တွင် ဒေသခံအဆင့် ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်ရေ။
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language

Generated using XTools on 2023-09-27 19:35

Year Count
2022 1,570
2023 4,125
Rank Namespace Count
1 Main 4,120 (72.3%)
2 Template 595 (10.4%)
3 Category 532 (9.3%)
4 Module 144 (2.5%)
5 Translations 136 (2.4%)
6 Help 126 (2.2%)
7 Incubator 25 (0.4%)
8 Talk 10 (0.2%)
9 User talk 4 (0.1%)
10 User 3 (0.1%)
10 namespaces 5,695
User ID 2581557
Registration date 2022-10-04 19:44
User groups test wiki administrator, autoconfirmed user
Is administrator? 0
First edit 2022-10-09 15:16
Latest edit 2023-09-27 19:09
Latest logged action 2023-09-27 19:07
Thanks received 1
Live edits 5,695 (85.1%)
Deleted edits 995 (14.9%)
Total edits 6,690
Edits in the past 24 hours 3
Edits in the past 7 days 32
Edits in the past 30 days 93
Edits in the past 365 days 5,695
Average edits per day 18.952 (353 days)
Average edit size* 3,937 bytes
Minor edits 1,097 (19.3%)
Small edits (<20 bytes)* 869 (17.4%)
Large edits (>1000 bytes)* 1,444 (28.9%)

Pages

edit
Pages edited (total) 2,836
Average edits per page 2.359
Pages created 2,740 (422 since deleted)
Pages moved 0

Files

edit
Files uploaded 0
Files uploaded (Commons) 31

Actions

edit
Thank 0
Approve 0
Patrol 0
Accounts created 0

(Re)blocks

edit
Longest block
Current block

Global edit counts (approximate)

edit
incubator.wikimedia.org 6,690
www.wikidata.org 1,225
meta.wikimedia.org 133
commons.wikimedia.org 56
www.mediawiki.org 40
my.wikipedia.org 39
en.wikipedia.org 13
wikimania.wikimedia.org 12
eo.wikipedia.org 9
hif.wikipedia.org 1