User:Pathoschild/Status/ws-hy

This analysis of the Armenian Wikisource request and test project was updated 26 October 2007, and may be increasingly inaccurate after that date. These statistics are compiled by Pathoschild for use in committee decisions, but don't necessarily reflect committee judgments.


Request edit

Criteria for approval edit

The following criteria for final approval must be met before the wiki can be created. Criteria that are crossed out with a black box have been satisfied.

 • Initial criteria
  check that the project does not already exist (see list).
  obtain an ISO 639 code (hy).
  ensure the requested language is sufficiently unique that it could not exist on a more general wiki.
  ensure that there are a sufficient number of native speakers of that language to merit an edition in that language.
 • Final criteria
  develop an active test project.
  complete MediaWiki interface in that language (list, about localization).
  final approval.

Test project edit

This test project is located at oldwikisource:Main Page:Armenian.

List of pages edit

 1. oldwikisource:Main Page:Armenian
 2. oldwikisource:ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
 3. oldwikisource:ԱԼԵՔ
 4. oldwikisource:ԱԼԼԱՀԻՑ ՂՐԿՎԱԾ
 5. oldwikisource:ԱԽԹԱՄԱՐ
 6. oldwikisource:ԱՂԱՎՆԻՆ ՈՒ ԱԳՌԱՎԸ
 7. oldwikisource:ԱՂԱՎՆԻՆԵՐՆ ՈՒ ԱՆԳՂԸ
 8. oldwikisource:ԱՂԲՅՈՒՐ
 9. oldwikisource:ԱՂԹԱՄԱՐԻ ԿՂԶՈՒՄ
 10. oldwikisource:ԱՂՈԹՔ
 11. oldwikisource:ԱՂՎԵՍՆ ՈՒ ՈԶՆԻՆ
 12. oldwikisource:ԱՄԱՌ ԳԻՇԵՐ
 13. oldwikisource:ԱՄԱՌՎԱ ԳԻՇԵՐԸ ԳՅՈՒՂՈՒՄ
 14. oldwikisource:ԱՄԵՆ ՄԵ ՄԸՏԻԿ ՏԱԼՈՎ
 15. oldwikisource:ԱՄԵՆԱՅՆ ԱՆԳԱՄ․․․
 16. oldwikisource:ԱՅԴ ԵՍ ԵՄ ԱՆՀԱՂԹ
 17. oldwikisource:ԱՅԼԵՎՍ ԻՆՉ ՄՆԱՑ ՔԵԶ
 18. oldwikisource:ԱՅՆ Ո՞Վ Է ՍՏՈՐ ԱՅՆ ՊՈԵՏԸ
 19. oldwikisource:ԱՅՎԱԶՈՎՍԿՈՒ ՆԿԱՐԻ ԱՌՋԵՎ
 20. oldwikisource:ԱՅՐԱԾ ԵՐԳԵՐ
 21. oldwikisource:ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՊԵՏՐՈՊԱՎԼՈՍՅԱՆ ԱՄՐՈՑՈՒՄ
 22. oldwikisource:ԱՆԱՌԻԿ ՈՐԴԻՆԵՐԻՆ
 23. oldwikisource:ԱՆԴԱՍՏԱՆ
 24. oldwikisource:ԱՆԴՐԱՆԻԿ
 25. oldwikisource:ԱՆԴՐԱՆԻԿԻՆ
 26. oldwikisource:ԱՆԽԵԼՔ ՄԱՐԴԸ
 27. oldwikisource:ԱՆԾԱՆՈԹԸ
 28. oldwikisource:ԱՆԿԵՂԾ ՉԵՆՔ
 29. oldwikisource:ԱՆԿՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓԻՑ
 30. oldwikisource:ԱՆՀԱՂԹ ԱՔԼՈՐԸ
 31. oldwikisource:ԱՆՀԱՅՏ ԹԵԼԵՐ
 32. oldwikisource:ԱՆՁՐԵՎԸ...
 33. oldwikisource:ԱՆՂՈՒՏԻ ՊԵՍ
 34. oldwikisource:ԱՆՄԱՐ ՍԵՐ
 35. oldwikisource:ԱՆՈՒՆԴ
 36. oldwikisource:ԱՆՈՒՆՆԵՐ
 37. oldwikisource:ԱՆՈՒՇ
 38. oldwikisource:ԱՆՈՒՇ ԳԱՐՈՒՆ
 39. oldwikisource:ԱՆՏԱՌԻ ԱՌԱԿԸ
 40. oldwikisource:ԱՆՔԱՎԵԼԻ ՄԵՂՔԸ
 41. oldwikisource:ԱՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ
 42. oldwikisource:ԱՇԽԱՐՈԻՄՍ ԱԽ ՉԻՄ ՔԱՇԻ
 43. oldwikisource:ԱՇՈՒՆ
 44. oldwikisource:ԱՇՈՒՆ ԳԻՇԵՐ
 45. oldwikisource:ԱՇՈՒՆ ԿՅԱՆՔ
 46. oldwikisource:ԱՇՈՒՆ ՕՐ
 47. oldwikisource:ԱՇՈՒՆ-2
 48. oldwikisource:ԱՌ ԿՈՒՅՍՆ
 49. oldwikisource:ԱՌ ՄԱՅԻՍ
 50. oldwikisource:ԱՌԱՋԻՆ ՁՅՈՒՆԸ
 51. oldwikisource:ԱՌԿԱՅԾ ՃՐԱԳ
 52. oldwikisource:ԱՍԱՑՎԱԾՔ ԾԱՌ ՏՆԿԵԼՈՒ ԱՌԹԻՒ
 53. oldwikisource:ԱՍՏՂԵՐԻ ՀԵՏ
 54. oldwikisource:ԱՎԱՆԱԿ ԵՍ ՏՈ․․․
 55. oldwikisource:ԱՎԵՐԱԿ
 56. oldwikisource:ԱՎԵՐՈՒՄՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
 57. oldwikisource:ԱՐԱԶՆ ԵԿԱՎ ԼԱՓԻՆ ՏԱԼՈՎ․․․
 58. oldwikisource:ԱՐԱՂ
 59. oldwikisource:ԱՐԱՔՍԻ ԱՐՏԱՍՈՒՔԸ
 60. oldwikisource:ԱՐԳԵԼՔՆԵՐ
 61. oldwikisource:ԱՐԻ, ԻՆՁ ԱՆԳԱՃ ԿԱԼ
 62. oldwikisource:ԱՐԻՒՆ
 63. oldwikisource:ԱՐԾԻՎՆ ՈՒ ԱՔԼՈՐԸ
 64. oldwikisource:ԱՐՇԱԼՈՅՍՆԵՐԸ
 65. oldwikisource:ԱՐՏԱՎԱԶԴ
 66. oldwikisource:ԱՐՏՈՒՏԻԿ
 67. oldwikisource:ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐՍ
 68. oldwikisource:ԱՓ ՄԸ ՄՈԽԻՐ՝ ՀԱՅՐԵՆԻ ՏՈՒՆ...
 69. oldwikisource:ԱՔԱՍԻԱՆԵՐՈՒ ՇՈՒՔԻՆ ՏԱԿ
 70. oldwikisource:Ա՛Յ ՎԱՐԴ, ԼՍԻ՛Ր ԱՂԱՉԱՆՔԻՍ․․․
 71. oldwikisource:Ա՜Խ, ԵՍ ԵՐԱՆԻ
 72. oldwikisource:Ա՜Խ, ԹԵ ՍՐՏԻԴ․․․
 73. oldwikisource:Ա՜Խ, Ի՜ՆՉ ԼԱՎ ԵՆ ՍԱՐԻ․․․
 74. oldwikisource:Ահը
 75. oldwikisource:ԲԱՂՁԱՆՔ
 76. oldwikisource:ԲԱՆՈՒՈՐՈՒՀԻՆ
 77. oldwikisource:ԲԱՐՁՐԱՀԱՍԱԿ ԲԱՐԵԿԱՄԻՍ
 78. oldwikisource:ԲՈԼՈՐԸ ՔԵԶ
 79. oldwikisource:ԲՈՂՈՔ ԼՈՒՍՆԻ ԴԵՄ
 80. oldwikisource:ԳԱՂԹԱԿԱՆԻ ԵՐԳԸ
 81. oldwikisource:ԳԱՐՆԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
 82. oldwikisource:ԳԱՐՆԱՆԱՄՈՒՏ
 83. oldwikisource:ԳԵԼՆ ՈԻ ՉՈԲԱՆԸ
 84. oldwikisource:ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐՑԱՆԻՆ
 85. oldwikisource:ԳԵՏԱԿԸ
 86. oldwikisource:ԳԻՇԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋ
 87. oldwikisource:ԳԻՇԵՐՆ ԻՋԱՎ
 88. oldwikisource:ԳԻՏԵ՞Ս
 89. oldwikisource:ԳԻՔՈՐԸ
 90. oldwikisource:ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
 91. oldwikisource:ԳՈՒԹԱՆԻ ԵՐԳԸ
 92. oldwikisource:ԳՐԱԳՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱԿԸ
 93. oldwikisource:ԳՐԱԶԸ
 94. oldwikisource:ԳՐԻՉ
 95. oldwikisource:ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
 96. oldwikisource:ԴԱՌՆԱՑԱԾ ԺՈՂՈՎՈԻՐԴ
 97. oldwikisource:ԴԱՐԴ ՄԻ ԱՆԻ, ՋԱՆ ՈԻ ՋԻԳԱՐ
 98. oldwikisource:ԴԱՐԵՐՈՒ ՎՐԷԺ
 99. oldwikisource:ԴԺՈԽՔԻ ՀԱՆԴԵՊ
 100. oldwikisource:ԴՈՒ ԱՍԱՑԻՐ՝ ՉԵՄ ՀԱՎԱՏՈՒՄ․․․
 101. oldwikisource:ԴՈՒ ԵՐԵՎԱՑԱՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՎԱՌ ԳԱՐՆԱՆ․․․
 102. oldwikisource:ԴՈՒ ԻՆՁ ԿԸՓՆՏՐԵՍ․․․
 103. oldwikisource:ԴՈՒ ՔՈ ՃԱՄՓԵՆ ԳՆԱ, ՔՈՒՅՐԻԿ…
 104. oldwikisource:ԴՈՒՆ ԷՆ ԳԼԽԵՆ ԻՄԱՍՏՈԻՆ ԻՍ
 105. oldwikisource:ԴՐԱՄԻՆ ԱՂՈԹՔԸ
 106. oldwikisource:ԴՐԺԵԼ
 107. oldwikisource:ԵԹԵ ԻՄ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՅԱՑՔԸ․․․
 108. oldwikisource:ԵԿՈ՜ՒՐ
 109. oldwikisource:ԵՍ ԵՐԳԵԼՈՎ Կ՚ՈՒԶԵՄ ՄԵՌՆԻԼ...
 110. oldwikisource:ԵՍ ԻՄ ԱՆՈՒՇ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
 111. oldwikisource:ԵՍ ԿՈՒԶԵՆԱՅԻ, ՈՐ ԿՅԱՆՔԴ ՋԱՀԵԼ․․․
 112. oldwikisource:ԵՍ ՈՒ ԴՈՒ
 113. oldwikisource:ԵՍ ՍԻՐԵՑԻ
 114. oldwikisource:ԵՍ ՍԻՐԵՑԻ ԱՆՓՈՒՇ ՎԱՐԴ․․․
 115. oldwikisource:ԵՐԱԶ
 116. oldwikisource:ԵՐԳ ՄԱՐՏԻՆ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
 117. oldwikisource:ԵՐԳ։ Ո՞ՒՐ ԷՐ ԹԵ ԶԵՓՅՈՒՌԻԿ․․․
 118. oldwikisource:ԵՐԵՔ ՔՈՅՐԵՐ
 119. oldwikisource:ԵՐԹԱ՜Լ
 120. oldwikisource:ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ
 121. oldwikisource:ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ/ԱՌԱՋԱԲԱՆ
 122. oldwikisource:ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ/ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ
 123. oldwikisource:ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ/ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
 124. oldwikisource:ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ/ՄԱՍՆ ԵՐՐՈՐԴ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆ
 125. oldwikisource:ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ/ՎԵՐՋԱԲԱՆ
 126. oldwikisource:ԵՐԿՈՒ ԱՂՎՈՐ ԱՉՈՒԿՆԵՐ
 127. oldwikisource:ԵՐԿՈՒ ՀԱՅՐ
 128. oldwikisource:ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ
 129. oldwikisource:ԵՐԿՐԻ ՄՇԱԿՆԵՐ
 130. oldwikisource:ԶԱԲՈԻՂՈՆ
 131. oldwikisource:ԶԱՆԳԱԿՆԵ՜Ր, ԶԱՆԳԱԿՆԵ՜Ր…
 132. oldwikisource:ԶԱՐՄԱՑՈՒՄ
 133. oldwikisource:ԷԳՈՒՑ
 134. oldwikisource:ԷՇԽԸ ՎԱՌ ԿՐԱԿ
 135. oldwikisource:ԷՍ Ի՞ՆՉ ԷԼԱՎ ԻՆՁ ՀԻԴ
 136. oldwikisource:ԷՍՕՐ ԻՄ ՅԱՐԻՆ ՏԵՍԱ
 137. oldwikisource:ԹԱՄԱՄ ԱՇԽԱՐ ՊԸՏՈԻՏ ԷԿԱ
 138. oldwikisource:ԹԱՓԱՌՈւՄԸ
 139. oldwikisource:ԹԱՔԱՎՈԻՐ ԻՍ ԴԻՎԱՆՍ ԱՐԱ
 140. oldwikisource:ԹԵ ՀՈԳՆԵԼ ԵՍ…
 141. oldwikisource:ԹԵԳՈԻԶ ՔՈԻ ՔԱՇԸ ՄԱՐՔՐԻՏ ՏԱՆ
 142. oldwikisource:ԹԵՊԵՏԵՎ ԲԱԽՏԸ ՄԵԶ ՇԱՏ ՀԱՐՎԱԾԵՑ
 143. oldwikisource:ԹՈՂ ՍԱՐՍԱՓԵՆ
 144. oldwikisource:ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ՔԱՌՅԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
 145. oldwikisource:ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՈՏԱՆՈՎՈՐԸ
 146. oldwikisource:ԹՐԹՌՈՒՄՆԵՐ
 147. oldwikisource:ԹՐՔՈՒՀԻՆ
 148. oldwikisource:Թե ինչու ես սիրում եմ որսորդությունը
 149. oldwikisource:ԺԱՄԻՆ ԲԱԿԸ
 150. oldwikisource:ԺՊՏՈՒՆ ԱՉՔԵՐ
 151. oldwikisource:ԻԲՐ ԶԱՐԴ
 152. oldwikisource:ԻՂՐԱՐ ՈԻ ԱՄԱԳ ՉՈԻՆԵՑՈՂ
 153. oldwikisource:ԻՄ ԵՐԱԶՈՒՄ
 154. oldwikisource:ԻՄ ԵՐԳԸ
 155. oldwikisource:ԻՄ ՀԱՆԳԻՍՏԸ
 156. oldwikisource:ԻՄ ՍԵՐԸ
 157. oldwikisource:ԻՄ ՍԵՐԸ (Թումանյան)
 158. oldwikisource:ԻՄ ՍԵՐԸ (Հակոբյան)
 159. oldwikisource:ԻՄ ՑԱՎԸ
 160. oldwikisource:ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՇՈՒՆԸ
 161. oldwikisource:ԻՆՁ ԿՈՆԻՄ ՀԵՔԻՄԸ
 162. oldwikisource:ԻՆՁ ՄԻ՛ ԽՆԴՐԻՐ…
 163. oldwikisource:ԻՆՁ ՈԻ ԻՄ ՍԻՐԵԿԱՆ ՅԱՐԻՆ
 164. oldwikisource:ԻՆՁ ՍԻՐԵՑԻՐ, ԷՇԽԸ ՆԸՆԳԱՐ
 165. oldwikisource:ԻՆՉՈ՞Ւ
 166. oldwikisource:ԻՏԱԼԱՑԻ ԱՂՋԿԱ ԵՐԳԸ
 167. oldwikisource:ԻՐԻԿՆԱՄՈՒՏԸ ԱՆՁՐԵՒԷՆ ՎԵՐՋ
 168. oldwikisource:ԻՐԻԿՈՒՆ Է, ՔՈՒՅՐ
 169. oldwikisource:ԻՐԻԿՈՒՆԸ
 170. oldwikisource:ԻՐԻԿՈՒՆԸ ԳԻՒՂԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆՆՈՑԻՆ ՄԷՋ
 171. oldwikisource:ԻՐԻԿՈՒՆԸ ՆԱՒՈՒՆ ՎՐԱՅ
 172. oldwikisource:Ի՜ՆՉ ԼԱՎ Է, ՈՐ․․․
 173. oldwikisource:ԼԻՆԵՆՔ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ
 174. oldwikisource:ԼՃԱԿ
 175. oldwikisource:ԼՈԳԱՆՔ ԼՈՒՍՆԻՆ ՀԵՏ
 176. oldwikisource:ԼՈՒՍԱՄՓՈՓԻ ՊԵՍ ԱՂՋԻԿ
 177. oldwikisource:ԼՈՒՍԱՆԱԼՈՒ ԴԵՄ
 178. oldwikisource:ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻ ԿԱՆԹԵՂԸ
 179. oldwikisource:ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԱՍՏՂԻՆ ՏԱԿ
 180. oldwikisource:ԼՍՈՒՄ ԵՄ ԱՀԱ ՄԻ․․․
 181. oldwikisource:Լուռ
 182. oldwikisource:ԽԱԲԱՐ ԳԸՆԱՑ ԲԸԼԲՈՒԼԻ ՄՈԴ
 183. oldwikisource:ԽԵՂԴԱՄԱՀ
 184. oldwikisource:ԽԸՄԵՑՈԻՐ ՋԵՌԻԴ ԹԱՍԵՄԵՆ
 185. oldwikisource:ԽՆԴԱՑԵՔ
 186. oldwikisource:ԽՈՍԿԻՐԸԴ ՄԱԼՈԻՄ ԻՄ ԱՐԻ
 187. oldwikisource:ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 188. oldwikisource:ԽՈՒՍԱՆ ՍԸՆԲՈԻԼ ԴԱՍՏԱՄԱԶԸԴ
 189. oldwikisource:ԽՐԻՄՅԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ՕՐԵՐԻՑ ՄԻՆԸ
 190. oldwikisource:ԽՐՃԻԹՈՒՄ
 191. oldwikisource:ԾԱՂԻԿՆԵՐԸ
 192. oldwikisource:ԾԱՌ ՄԸՆ ԵՄ ԵՍ
 193. oldwikisource:ԾԵՐԵՆՑԻ ՄԱՍԻՆ
 194. oldwikisource:ԾԻՏԸ
 195. oldwikisource:ԾՈՎՈՒՆ ԴԻՄԱՑ
 196. oldwikisource:ԿԱՅԾԵՐ
 197. oldwikisource:ԿԱՆԹԵՂ
 198. oldwikisource:ԿԱՆՉ
 199. oldwikisource:ԿԱՐՄԻՐ ԴՐՈՇԱԿԸ
 200. oldwikisource:ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՂԸ
 201. oldwikisource:ԿԱՐՈՏ
 202. oldwikisource:ԿԱՑԻՆ ԱԽՊԵՐ
 203. oldwikisource:ԿԻԼԻԿՅԱՆ ԵՐԳԵՐ
 204. oldwikisource:ԿԻԿՈՍԻ ՄԱՀԸ
 205. oldwikisource:ԿԻՍԱՄՈԻՐԱԶ ՄԻ՛ ՍԸՊԱՆԻ
 206. oldwikisource:ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔ
 207. oldwikisource:ԿՆԱԽԱՆՁԻՄ ԵՐՋԱՆԻԿ
 208. oldwikisource:ԿՈՎԿԱՍ
 209. oldwikisource:ԿՈՒԶԵԻ ԼԻՆԵԼ ԿԱՐԿԱՉՈՒՆ ՎՏԱԿ․․․
 210. oldwikisource:ԿՈՒՅՍՆ ԼՔՅԱԼ
 211. oldwikisource:ԿՌՈՒԻ ԵՐԹ
 212. oldwikisource:ԿՍԻՐԵՄ․․․
 213. oldwikisource:ՀԱՄԵՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
 214. oldwikisource:ՀԱՄԵՐԳ
 215. oldwikisource:ՀԱՄԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 216. oldwikisource:ՀԱՅ ԴԱՇՏԵՐՈՒՆ ՊԱՂԱՏԱՆՔԸ
 217. oldwikisource:ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 218. oldwikisource:ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԻՆ
 219. oldwikisource:ՀԱՅԵՐԵՆ
 220. oldwikisource:ՀԱՅԵՐՈԻՍ ԹՈԻՔԸ
 221. oldwikisource:ՀԱՅՈՑ ԱՄԵՆԱՆՎԻՐԱԿԱՆԸ
 222. oldwikisource:ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ
 223. oldwikisource:ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ
 224. oldwikisource:ՀԱՅՈՑ ՎԻՇՏԸ
 225. oldwikisource:ՀԱՅՐ, ՕՐՀՆԵ՜
 226. oldwikisource:ՀԱՅՐԱԿԱՆ ԵՐԳ
 227. oldwikisource:ՀԱՅՐԵՆԻ ՏՈՒՆ
 228. oldwikisource:ՀԱՅՐԵՆԻՔ
 229. oldwikisource:ՀԱՅՐԸ
 230. oldwikisource:ՀԱՅՐԻԿ
 231. oldwikisource:ՀԱՇԻՇ
 232. oldwikisource:ՀԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
 233. oldwikisource:ՀԱՏԻԿ
 234. oldwikisource:ՀԱՐԴԱԳՈՂԻ ՃԱՄՓՈՐԴՆԵՐԸ
 235. oldwikisource:ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 236. oldwikisource:ՀԵ՛Յ, ՁԵՂ ՄԱՏԱՂ․․․
 237. oldwikisource:ՀԸՆԴԿԱՑ ՔԱՂԱՔԻՑԸ ՀԱՆԱԾ
 238. oldwikisource:ՀԻՄՔԸԴ ՎԵՐՍՏԻՆ ՆՈԻՐԵՑԻՆ
 239. oldwikisource:ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԸ ՉԵՄ ՏԵՍԵԼ․․․
 240. oldwikisource:ՀԻՆ ԵՂԱՆԱԿ
 241. oldwikisource:ՀԻՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ
 242. oldwikisource:ՀԻՒՂԸ
 243. oldwikisource:ՀՀ օրենքը հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին
 244. oldwikisource:ՀՈԳԻՍ
 245. oldwikisource:ՀՈԻՐ ԻՍ ԷՇԽՈՎ ԿԸՐԱԿԱԾ
 246. oldwikisource:ՀՈՎ ՈՒ ԾՈՎ ՍԵՐ
 247. oldwikisource:ՀՈՐՍ
 248. oldwikisource:ՀՈՐՍ ԲԱՆՏԻ ՄԵՋ
 249. oldwikisource:ՀՊԱՐՏ ԿԱՑ
 250. oldwikisource:ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
 251. oldwikisource:ՀՐԱԺԵՇՏ
 252. oldwikisource:Հարյուր ու մեկ հայրեն
 253. oldwikisource:Հոգատարություն
 254. oldwikisource:ՁԵՆԸԴ ՔԱՂՑԸՐ ՈԻՆԻՍ
 255. oldwikisource:ՁԵՎՆ ՈՒ ՀՈԳԻՆ
 256. oldwikisource:ՁՄԵՌ ԳԻՇԵՐ
 257. oldwikisource:ՁՄՐԱՆ ՊԱՐԶ ԳԻՇԵՐ
 258. oldwikisource:ՁՅՈՒՆԸ
 259. oldwikisource:ՁՈՆ
 260. oldwikisource:ՁՈՆԻԿՔ
 261. oldwikisource:ՃԱՄՓՈՐԴՆԵՐ
 262. oldwikisource:ՃԱՆԱՊԱՐՀ
 263. oldwikisource:ՃԵՐՄԱԿ ՀԵՐ, ԳԱՐՈՒՆ ՍԵՐ
 264. oldwikisource:ՃԵՐՄԱԿ ՎԱՐԴԵՐ
 265. oldwikisource:ՄԱԶԻՐ ՈԻՆԻՆ ԴԱՍՏԱՌԵՀԱՆ
 266. oldwikisource:ՄԱԽՈԻԽՆ ՈԻ ՕԽՉԸՐԻ ՄԻՍԸ
 267. oldwikisource:ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԵՍԻԼ
 268. oldwikisource:ՄԱՅՐ
 269. oldwikisource:ՄԱՅՐԻԿԻՍ
 270. oldwikisource:ՄԱՆԻՇԱԿ
 271. oldwikisource:ՄԱՆԻՇԱԿ ՈՒ ՄԱՄՈՒՌ
 272. oldwikisource:ՄԱՆՈՒԿՆ ԱՌ ԽԱՉ
 273. oldwikisource:ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
 274. oldwikisource:ՄԱՍԻՍՆ Ի ՎԵՐ
 275. oldwikisource:ՄԱՍՐԵՆՈՒ ՍԵՐԸ
 276. oldwikisource:ՄԱՐԻՈՆԵՏԿԱ
 277. oldwikisource:ՄԱՐՈՆ
 278. oldwikisource:ՄԱՐՏԸ
 279. oldwikisource:ՄԵ ԽՈՍԿ ՈԻՆԻՄ ԻԼԹԻՄԱԶՈՎ
 280. oldwikisource:ՄԵԾ ՑԱՎԸ
 281. oldwikisource:ՄԵՂԱ՜ ՏԵՐ
 282. oldwikisource:ՄԵՆԱՎՈՐ
 283. oldwikisource:ՄԵՋԼՈԻՄԻ ՊԵՍ ԿՈՐԱՎ ՅԱՐԸՍ
 284. oldwikisource:ՄԵՌԱԾ ՊՈԵՏԻՆ
 285. oldwikisource:ՄԵՌԵԼՈՑ
 286. oldwikisource:ՄԵՌԵԼՈՑ (Մեծարենց)
 287. oldwikisource:ՄԵՌԵԼՈՑ (Սյուրմելյան)
 288. oldwikisource:ՄԵՐ ՈՒԽՏԸ
 289. oldwikisource:ՄԸՏԱ ԷՇԽԻ ՔՈԻՐԵՆ
 290. oldwikisource:ՄԹՆԱՁՈՐ
 291. oldwikisource:ՄԹՆՇԱՂՆԵՐ
 292. oldwikisource:ՄԻ ԳԻՇԵՐ ԱՆՏԱՌՈՒՄ
 293. oldwikisource:ՄԻԱՄԻՏՆԵՐԻՆ
 294. oldwikisource:ՄԻԱՅՆ ՔԵԶ
 295. oldwikisource:ՄԻ՛ ԼԱՐ, ԲԼԲՈ՛ՒԼ
 296. oldwikisource:ՄԻ՛ ՈՐՈՆԻՐ
 297. oldwikisource:ՄՆԱՍ ԲԱՐՅԱՎ
 298. oldwikisource:ՄՇԵՑՈՑ ՆՈՐ ՍԵՐՈԻՆԴ
 299. oldwikisource:ՄՇՈԻ ՍՈԻԼԹԱՆ ՍՈԻՐԲ ԿԱՐԱՊԻՏ
 300. oldwikisource:ՄՈԴԸԴ ՆԸՍՏՈՂԸ ԿՈԻ ՀԱՐՓԻ
 301. oldwikisource:ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՍԵՐ
 302. oldwikisource:ՄՏԱԾՈՒՄԻՍ ԼԱՍՏԸ
 303. oldwikisource:Մանկապարտեզի դաստիարակչուհին
 304. oldwikisource:Մատեան Ողբերգութեան
 305. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր
 306. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 1
 307. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 10
 308. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 2
 309. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 3
 310. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 4
 311. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 5
 312. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 6
 313. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 7
 314. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 8
 315. oldwikisource:Միչուրինյան տունկեր - 9
 316. oldwikisource:ՅԱՐ, ՔԻԶ ԻՍԿԻ ԶԱՎԱԼ ՉԸԼԻ
 317. oldwikisource:ՅԻՍ ԿԱՆՉՈԻՄ ԻՄ ԼԱԼԱՆԻՆ
 318. oldwikisource:ՅԻՍ ՄԵ ՂԱՐԻԲ ԲՈԻԼԲՈԻԼԻ ՊԵՍ
 319. oldwikisource:ՅԻՍ ՔՈԻ ՂԻՄԵԹԸ ՉԻ՞Մ ԳԻԴԻ
 320. oldwikisource:ՅՈՅՍԻՆ ՃԱՄԲԱՆ
 321. oldwikisource:ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ
 322. oldwikisource:ՆԱՅՎԱԾՔ ՄԸ
 323. oldwikisource:ՆԱՎԱՎԱՐ
 324. oldwikisource:ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ԱՂՕԹՔ ԱՌ ԴԻՑՈՒՀԻՆ ԱՆԱՀԻՏ
 325. oldwikisource:ՆԱՒՍԱՐԴԵԱՆ
 326. oldwikisource:ՆԵՐԱ ՀԵՏ
 327. oldwikisource:ՆԵՐԻՐ, ՈՎ ԿՈՒՅՍ
 328. oldwikisource:ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 329. oldwikisource:ՆՈՃԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՅՐԻՆԵՐ
 330. oldwikisource:ՆՈՐ ՍԵՎ ՕՐԵՐ
 331. oldwikisource:Ներկարար Նիկոլի Խնայդրամարկղը
 332. oldwikisource:ՇԱՏ ՄԱՐԹ ԿՈՍԵ
 333. oldwikisource:ՇԱՏ ՍԻՐՈԻՆ ԻՍ ՇԱԽԱԹԱՅԻ
 334. oldwikisource:ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ ԱՇԽԱՐԻՑ, ԵՐԲ․․․
 335. oldwikisource:ՇՈՒՆԸ
 336. oldwikisource:ՈԻՍՏԻ՞ ԳՈԻ ՔԱՍ, ՂԱՐԻԲ ԲԸԼԲՈԻԼ
 337. oldwikisource:ՈՉ ՈՔ
 338. oldwikisource:ՈՐԴԻՆ ԻՐ ՀՈՐԸ
 339. oldwikisource:ՈՒՌԸ
 340. oldwikisource:ՈՒՌԻՆԵՐՈՒ ՇՈՒՔԻՆ ՏԱԿ
 341. oldwikisource:ՈՒՐՈՒ
 342. oldwikisource:Որսորդի դատաստանը
 343. oldwikisource:Ուշացած Խոստովանություն
 344. oldwikisource:ՉԱՐԱՄԻՏՆԵՐԻՆ
 345. oldwikisource:ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԻ ԵՐԱԶ
 346. oldwikisource:ՉԸՍԻ՞
 347. oldwikisource:ՉԻ՛Ս ԱՍՈՒՄ, ԹԵ ԼԱՑ ԻՍ ԷԼԻ
 348. oldwikisource:ՊԱՆԴՈՒԽՏ ԵՄ, ՔՈՒՅՐԻԿ
 349. oldwikisource:ՊԱՊՆ ՈՒ ԹՈՌԸ
 350. oldwikisource:ՊԱՌԱՎԵԼ Է ԱՅՆ ԿՐԱԿՈՏ․․․
 351. oldwikisource:ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԱՆՑՈՐԴԻՆ
 352. oldwikisource:ՊԱՏԿԻՐՔԸԴ ՂԱԼԱՄՈՎ ՔԱՇԱԾ
 353. oldwikisource:ՊԱՏՎԵՐ
 354. oldwikisource:ՊԱՏՐԱՆՔ
 355. oldwikisource:ՊՈԵՏԻՆ
 356. oldwikisource:ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ
 357. oldwikisource:ՋԱՐԴԻ ԽԵՆԹԸ
 358. oldwikisource:ՋՈՒՐԷՆ ԴԱՐՁԻՆ
 359. oldwikisource:ՍԱԼԱՀԱՏԱԿՆ ՈՒ ՈՒՂԻՆ
 360. oldwikisource:ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹԸ
 361. oldwikisource:ՍԱՐԵՐՈՒՄ
 362. oldwikisource:ՍԵՐ ՈՒ ԲԵՐ
 363. oldwikisource:ՍԵՐ-ՀՈՎԻԿ
 364. oldwikisource:ՍԵՐՍ ՈՒ ՀՈԳԻՍ
 365. oldwikisource:ՍԻՐԵԼ
 366. oldwikisource:ՍԻՐԵԼԻ
 367. oldwikisource:ՍԻՐԵՐԳ
 368. oldwikisource:ՍԻՐԵՑԻ ՔԵԶ
 369. oldwikisource:ՍԻՐՈ ԱՂԲՅՈՒՐ
 370. oldwikisource:ՍԻՐՈ ՄՐՄՈՒՆՋ
 371. oldwikisource:ՍԻՐՈՅ ՇՈՂՔԵՐԸ
 372. oldwikisource:ՍՈՒՏԱՍԱՆԸ
 373. oldwikisource:ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ
 374. oldwikisource:ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ/ԳՅՈՒՏԻՆ ՓԱՌՔԸ
 375. oldwikisource:ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ/ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ
 376. oldwikisource:ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ/ՍՈՒՐԲԻՆ ԱՂՕԹՔԸ
 377. oldwikisource:ՍՈՒՐԲ ՄԵՍՐՈՊ/ՏԵՍԻԼՔԸ
 378. oldwikisource:ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ
 379. oldwikisource:ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ
 380. oldwikisource:ՎԱԹԱՆ
 381. oldwikisource:ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒՆԴԸ
 382. oldwikisource:ՎԱՀԱՆ
 383. oldwikisource:ՎԱՅՐԷՋՔ
 384. oldwikisource:ՎԱՅՐԿԵԱՆ
 385. oldwikisource:ՎԱՐԴԻԿՍ
 386. oldwikisource:ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ
 387. oldwikisource:ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՐԳ
 388. oldwikisource:ՎԵՐԵԼՔ
 389. oldwikisource:ՎԵՐՋԻՆ ԱՂՕԹՔ
 390. oldwikisource:ՎԵՐՋԻՆ ԽՈՍՔ
 391. oldwikisource:ՎԵՐՋԻՆ ՏԱԳՆԱՊԸ
 392. oldwikisource:ՎԻՇՏԸ
 393. oldwikisource:ՎԻՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐԳԱՆՔ
 394. oldwikisource:ՎՈԻՆՑ ՕՐ ՎՈԻՐ ՂԱՐԻԲ ԲՈԻԼԲՈԻԼԸ
 395. oldwikisource:ՏԱՂ
 396. oldwikisource:ՏԱՂ Ի ՎԵՐԱ ԳՅՈՒՐՋՍՏԱՆԱ ԳՈԶԱԼՆԵՐԻՆ
 397. oldwikisource:ՏԱՂ ՍԻՐՈ Ի ՆԱՂԱՇ ՀՈՎՆԱԹԱՆԵ ԱՍԱՑՅԱԼ
 398. oldwikisource:ՏԱՂ ՍԻՐՈ Ի ՆԱՂԱՇ ՀՈՎՆԱԹԱՆԵ ԱՍԱՑՅԱԼ ԲԱՆ
 399. oldwikisource:ՏԱՂԱՆԴ ԵՎ ԲԹԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
 400. oldwikisource:ՏԱՐԱԿՈՒՅՍ
 401. oldwikisource:ՏՈՒՆԻՍ ՅԻՇԱՏԱԿԸ
 402. oldwikisource:ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ
 403. oldwikisource:ՏՐՏՈՒՆՋ
 404. oldwikisource:ՏՐՏՈՒՆՋ (հեղինակ՝ Շուշանիկ Կուրղինյան)
 405. oldwikisource:ՏՐՏՈՒՆՋՔ
 406. oldwikisource:ՑԱՅԳԱՅԻՆ
 407. oldwikisource:ՑՆԾՈՒՆ ՄԱՀ
 408. oldwikisource:ՑՈԼՈՒՆ ԱՍՏՂԵՐ․․․
 409. oldwikisource:ՓԱՀՐԱԴԸ ՄԵՌԱԾ, ՇԻՐԻՆՆ ԱՍԱՑ
 410. oldwikisource:ՓԱՓԱԳ
 411. oldwikisource:ՓԱՓԱՔ
 412. oldwikisource:ՓԻՍՈՆ
 413. oldwikisource:ՓՇՈՒՐ ՄԸ
 414. oldwikisource:ՔԱՄԱՆՉԱ
 415. oldwikisource:ՔԱՄԻՆ
 416. oldwikisource:ՔԱՆԻ ՎՈԻՐ ԶԱՆ ԻՄ
 417. oldwikisource:ՔԱՆԻ՜, ՔԱՆԻ՜ ԿԱՄԵՑԵԼ ԵՄ․․․
 418. oldwikisource:ՔԱՌՅԱԿՆԵՐ
 419. oldwikisource:ՔԵԶԱՆԻՑ ԼԱՎԸ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ․․․
 420. oldwikisource:ՔԵԶՄԵ ՈՉԻՆՉ
 421. oldwikisource:ՔՈ ԵՐԱԶՈՒՄ
 422. oldwikisource:ՔՈՅՐ, ՄՕՏԵՑԻՐ ԿԸՐԱԿԻՆ
 423. oldwikisource:ՔՈՒ ՀԻՇԱՏԱԿԴ ԱՅՍ ԳԻՇԵՐ
 424. oldwikisource:ՔՐԻՍՏՈՍՆ ԱՆԱՊԱՏՈՒՄ
 425. oldwikisource:Քարակոփ կացարան
 426. oldwikisource:ՕՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
 427. oldwikisource:ՕՐԱՆՋԻԱ
 428. oldwikisource:ՕՐՈՐՈՑԻ ԵՐԳ
 429. oldwikisource:Օ՛, ԼՈ՛ՒՌ ԿԱՑ, ԸՆԿԵ՛Ր…
 430. oldwikisource:―ԱՅԴ Ի՞ՆՉ ՑՈՂ Է․․․
 431. oldwikisource:Template:Վերնագիր
 432. oldwikisource:Template:Փաստաթուղթ
 433. oldwikisource:Խաչատուր Աբովյան
 434. oldwikisource:Վախթանգ Անանյան
 435. oldwikisource:Ակսել Բակունց
 436. oldwikisource:Պետրոս Դուրյան
 437. oldwikisource:Մատթեոս Զարիֆյան
 438. oldwikisource:Նաիրի Զարյան
 439. oldwikisource:Գրիգոր Զոհրապ
 440. oldwikisource:Ստեփան Զորյան
 441. oldwikisource:Վահան Թեքեյան
 442. oldwikisource:Հովհաննես Թումանյան
 443. oldwikisource:Ալեքսանդր Ծատուրյան
 444. oldwikisource:Կոմիտաս
 445. oldwikisource:Շուշանիկ Կուրղինյան
 446. oldwikisource:Հակոբ Հակոբյան
 447. oldwikisource:Հովհաննես Հովհաննիսյան
 448. oldwikisource:Նաղաշ Հովնաթան
 449. oldwikisource:Միսաք Մեծարենց
 450. oldwikisource:Միքայել Նալբանդյան
 451. oldwikisource:Գրիգոր Նարեկացի
 452. oldwikisource:Սմբատ Շահազիզ
 453. oldwikisource:Լևոն Շանթ
 454. oldwikisource:Գուսան Շերամ
 455. oldwikisource:Հովհաննես Շիրազ
 456. oldwikisource:Եղիշե Չարենց
 457. oldwikisource:Արշակ Չոպանյան
 458. oldwikisource:Ռաֆայել Պատկանյան
 459. oldwikisource:Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան
 460. oldwikisource:Համո Սահյան
 461. oldwikisource:Սայաթ Նովա
 462. oldwikisource:Սարմեն
 463. oldwikisource:Սիամանթո
 464. oldwikisource:Լևոն Զավեն Սյուրմելյան
 465. oldwikisource:Ռուբեն Սևակ
 466. oldwikisource:Դանիել Վարուժան
 467. oldwikisource:Նահապետ Քուչակ

Analysis edit

Note: Due to technical limitations related to this test project's location outside the Incubator, the analysis script cannot distinguish between a normal page and a redirect. Both are included in the page count.

These statistics show 467 pages. Over the last month, there have been 35 edits (including 8 new pages), broken down as such:

User Number of edits Percentage
Վազգեն 26 74.29%
Teak 3 08.57%
Az1568 3 08.57%
Grawp the Giant 3 08.57%

This project is currently in progress.