User:Oldstoneage/مسودة قالب روصيّة بيبان

هاذ الـمودال يخلّيك تپريزونتي قابسة ل` التفوات بين البيبان تاع الموسوعة.
باش تزيدها ف آرتيكلاتك حطّ ف التالي هاذا، الـباليزة

بيبان` الموسوعة
موجتامعات فنّ جغرافية تاريخ علوم رياضة تكنولوجية


واش يبان فل آرتيكل

edit
بيبان` الموسوعة
موجتامعات فنّ جغرافية تاريخ علوم رياضة تكنولوجية