special:import - special:log/import - wikt:special:export - I:Import requests

SCO Edit

wikt:en:Category:Scots adjectives - done Edit

 1. Wt/sco/sootie
 2. Wt/sco/bricht
 3. Wt/sco/kent
 4. Wt/sco/Weegie
 5. Wt/sco/thrawn
 6. Wt/sco/wee
 7. Wt/sco/bonnie
 8. Wt/sco/glaikit
 9. Wt/sco/mickle
 10. Wt/sco/auld
 11. Wt/sco/pished
 12. Wt/sco/broon
 13. Wt/sco/ojis
 14. Wt/sco/furth
 15. Wt/sco/birkie
 16. Wt/sco/ae
 17. Wt/sco/dink
 18. Wt/sco/sleekit
 19. Wt/sco/baud
 20. Wt/sco/begrutten
 21. Wt/sco/mair
 22. Wt/sco/maist
 23. Wt/sco/sleek
 24. Wt/sco/wabbit
 25. Wt/sco/dowie
 26. Wt/sco/aff
 27. Wt/sco/byordinar
 28. Wt/sco/sweirt
 29. Wt/sco/muckit
 30. Wt/sco/greet
 31. Wt/sco/unitit
 32. Wt/sco/Inglis
 33. Wt/sco/awfu
 34. Wt/sco/boun
 35. Wt/sco/drublie
 36. Wt/sco/dule
 37. Wt/sco/blate
 38. Wt/sco/caller
 39. Wt/sco/immis
 40. Wt/sco/sad
 41. Wt/sco/leal
 42. Wt/sco/gawsie
 43. Wt/sco/gowden
 44. Wt/sco/snod
 45. Wt/sco/wast
 46. Wt/sco/worth
 47. Wt/sco/cannei
 48. Wt/sco/puir
 49. Wt/sco/reekin_o_pish
 50. Wt/sco/sair
 51. Wt/sco/gyte
 52. Wt/sco/cuntit
 53. Wt/sco/dreich
 54. Wt/sco/bealin
 55. Wt/sco/braw
 56. Wt/sco/doitit
 57. Wt/sco/Erse
 58. Wt/sco/kich
 59. Wt/sco/keechie
 60. Wt/sco/kichie
 61. Wt/sco/bandy
 62. Wt/sco/ower
 63. Wt/sco/platchin
 64. Wt/sco/canny
 65. Wt/sco/yeh
 66. Wt/sco/fer
 67. Wt/sco/cauld
 68. Wt/sco/wudden
 69. Wt/sco/addeetional
 70. Wt/sco/impleed
 71. Wt/sco/raigular
 72. Wt/sco/ineetial
 73. Wt/sco/leeterar
 74. Wt/sco/auncient
 75. Wt/sco/ongaun
 76. Wt/sco/mony
 77. Wt/sco/naitural
 78. Wt/sco/wastren
 79. Wt/sco/smaa
 80. Wt/sco/offeecal
 81. Wt/sco/shooglie
 82. Wt/sco/wirth
 83. Wt/sco/clarty
 84. Wt/sco/laist
 85. Wt/sco/hailsome
 86. Wt/sco/athort
 87. Wt/sco/scienteefic
 88. Wt/sco/abuin
 89. Wt/sco/deif
 90. Wt/sco/tradeetional
 91. Wt/sco/meaninless
 92. Wt/sco/howfin
 93. Wt/sco/naitional
 94. Wt/sco/yellih
 95. Wt/sco/blae
 96. Wt/sco/yelli
 97. Wt/sco/bleck
 98. Wt/sco/derk
 99. Wt/sco/halie
 100. Wt/sco/daurk
 101. Wt/sco/supernaitural
 102. Wt/sco/naurby
 103. Wt/sco/kirkit
 104. Wt/sco/tappit
 105. Wt/sco/thon
 106. Wt/sco/reid
 107. Wt/sco/cutty
 108. Wt/sco/vauntie
 109. Wt/sco/bowkin
 110. Wt/sco/peshed
 111. Wt/sco/bonny
 112. Wt/sco/pish
 113. Wt/sco/reekin
 114. Wt/sco/guid
 115. Wt/sco/heich
 116. Wt/sco/couthie
 117. Wt/sco/kenspeckle
 118. Wt/sco/sweer
 119. Wt/sco/dreich_in_the_draw
 120. Wt/sco/gleg
 121. Wt/sco/gleg-gabbit
 122. Wt/sco/lood
 123. Wt/sco/sooth
 124. Wt/sco/frei
 125. Wt/sco/sic
 126. Wt/sco/vera
 127. Wt/sco/unco
 128. Wt/sco/dooble
 129. Wt/sco/mingin
 130. Wt/sco/cannie
 131. Wt/sco/mirk
 132. Wt/sco/drumlie
 133. Wt/sco/tuithless
 134. Wt/sco/lang
 135. Wt/sco/soun
 136. Wt/sco/weel
 137. Wt/sco/bauld
 138. Wt/sco/wrang
 139. Wt/sco/gleg-lugged
 140. Wt/sco/clair
 141. Wt/sco/droukit
 142. Wt/sco/drookeet
 143. Wt/sco/hieland
 144. Wt/sco/Hieland
 145. Wt/sco/norlin
 146. Wt/sco/prentin
 147. Wt/sco/laith
 148. Wt/sco/laithsome
 149. Wt/sco/licht
 150. Wt/sco/fashious
 151. Wt/sco/girnie
 152. Wt/sco/ill
 153. Wt/sco/waur
 154. Wt/sco/warse
 155. Wt/sco/warst
 156. Wt/sco/sich
 157. Wt/sco/awfi
 158. Wt/sco/handy
 159. Wt/sco/knackie
 160. Wt/sco/nacky
 161. Wt/sco/straucht
 162. Wt/sco/preceese
 163. Wt/sco/roond
 164. Wt/sco/roon
 165. Wt/sco/roun
 166. Wt/sco/gowd
 167. Wt/sco/goold
 168. Wt/sco/lang_syne
 169. Wt/sco/crabbit
 170. Wt/sco/yella
 171. Wt/sco/fremmit
 172. Wt/sco/umwhile
 173. Wt/sco/umquhile
 174. Wt/sco/kirkward
 175. Wt/sco/fremd
 176. Wt/sco/frempt
 177. Wt/sco/ilka
 178. Wt/sco/siclike
 179. Wt/sco/polis
 180. Wt/sco/saft
 181. Wt/sco/deeficult
 182. Wt/sco/uisefu
 183. Wt/sco/modren
 184. Wt/sco/fou
 185. Wt/sco/fasht
 186. Wt/sco/bammy
 187. Wt/sco/weirlike
 188. Wt/sco/siller
 189. Wt/sco/ceevil
 190. Wt/sco/arm
 191. Wt/sco/respeckit
 192. Wt/sco/disrepitable
 193. Wt/sco/religait
 194. Wt/sco/driegh
 195. Wt/sco/peetiful
 196. Wt/sco/wankle
 197. Wt/sco/blithe
 198. Wt/sco/hilly
 199. Wt/sco/stalwart
 200. Wt/sco/laich
 201. Wt/sco/to-worne
 202. Wt/sco/lief
 203. Wt/sco/tenty

wikt:en:Category:Scots adverbs Edit

 1. Wt/sco/gey
 2. Wt/sco/tae
 3. Wt/sco/weel
 4. Wt/sco/awa
 5. Wt/sco/noo
 6. Wt/sco/ay
 7. Wt/sco/mair
 8. Wt/sco/maist
 9. Wt/sco/syne
 10. Wt/sco/aff
 11. Wt/sco/aye
 12. Wt/sco/whaur
 13. Wt/sco/nivver
 14. Wt/sco/westlins
 15. Wt/sco/wast
 16. Wt/sco/aboon
 17. Wt/sco/eith
 18. Wt/sco/ower
 19. Wt/sco/thegither
 20. Wt/sco/owre
 21. Wt/sco/alangside
 22. Wt/sco/mibbe
 23. Wt/sco/aforehaund
 24. Wt/sco/jyntlie
 25. Wt/sco/nae
 26. Wt/sco/houaniver
 27. Wt/sco/yince
 28. Wt/sco/is
 29. Wt/sco/doon_the_stair
 30. Wt/sco/rither
 31. Wt/sco/an_aa
 32. Wt/sco/aboot
 33. Wt/sco/again
 34. Wt/sco/agley
 35. Wt/sco/oot
 36. Wt/sco/dreichly
 37. Wt/sco/onywhere
 38. Wt/sco/sooth
 39. Wt/sco/unner
 40. Wt/sco/vera
 41. Wt/sco/unco
 42. Wt/sco/canny
 43. Wt/sco/cannie
 44. Wt/sco/lang
 45. Wt/sco/sune
 46. Wt/sco/aften
 47. Wt/sco/wrang
 48. Wt/sco/awfu
 49. Wt/sco/doon
 50. Wt/sco/gye
 51. Wt/sco/licht
 52. Wt/sco/fashiously
 53. Wt/sco/ill
 54. Wt/sco/warst
 55. Wt/sco/hoo
 56. Wt/sco/like
 57. Wt/sco/awfi
 58. Wt/sco/a'ready
 59. Wt/sco/straucht
 60. Wt/sco/preceese
 61. Wt/sco/efter
 62. Wt/sco/heich
 63. Wt/sco/heichly
 64. Wt/sco/roond
 65. Wt/sco/roon
 66. Wt/sco/roun
 67. Wt/sco/hame
 68. Wt/sco/tho
 69. Wt/sco/eneuch
 70. Wt/sco/whan
 71. Wt/sco/lang_syne
 72. Wt/sco/byspel
 73. Wt/sco/kirkward
 74. Wt/sco/otherways
 75. Wt/sco/niver
 76. Wt/sco/whiles
 77. Wt/sco/saft
 78. Wt/sco/aforetimes
 79. Wt/sco/fou
 80. Wt/sco/preceesely
 81. Wt/sco/I_wis
 82. Wt/sco/ahint
 83. Wt/sco/onyway
 84. Wt/sco/afore
 85. Wt/sco/nocht
 86. Wt/sco/brawly
 87. Wt/sco/samin
 88. Wt/sco/aft

wikt:en:Category:Scots alternative forms Edit

 1. Wt/sco/agin
 2. Wt/sco/fremd
 3. Wt/sco/kend
 4. Wt/sco/ootwith
 5. Wt/sco/tocum

wikt:en:Category:Scots conjunctions Edit

 1. Wt/sco/gin
 2. Wt/sco/whaur
 3. Wt/sco/is
 4. Wt/sco/nae
 5. Wt/sco/or
 6. Wt/sco/again
 7. Wt/sco/an
 8. Wt/sco/efter
 9. Wt/sco/whan
 10. Wt/sco/acause
 11. Wt/sco/quhile
 12. Wt/sco/quhether

wikt:en:Category:Scots contractions - done Edit

 1. Wt/sco/amn't
 2. Wt/sco/gonnae
 3. Wt/sco/divvent
 4. Wt/sco/onti'd
 5. Wt/sco/wi'd
 6. Wt/sco/o'd
 7. Wt/sco/ga'i
 8. Wt/sco/heh'i
 9. Wt/sco/wa'i
 10. Wt/sco/wuddent
 11. Wt/sco/wudden
 12. Wt/sco/tra'i
 13. Wt/sco/whae's
 14. Wt/sco/caa'd
 15. Wt/sco/ca
 16. Wt/sco/dizzent
 17. Wt/sco/wadnae
 18. Wt/sco/wunnae
 19. Wt/sco/wudnae
 20. Wt/sco/is't

wikt:en:Category:Scots derivations Edit

wikt:en:Category:Scots determiners Edit

wikt:en:Category:Scots idioms Edit

wikt:en:Category:Scots interjections Edit

wikt:en:Category:Scots nouns Edit

wikt:en:Category:Scots numerals Edit

wikt:en:Category:Scots particles Edit

wikt:en:Category:Scots parts of speech Edit

wikt:en:Category:Scots phrases Edit

wikt:en:Category:Scots plurals Edit

wikt:en:Category:Scots prepositions Edit

wikt:en:Category:Scots pronouns Edit

wikt:en:Category:Scots cardinal numbers Edit

wikt:en:Category:Scots compound words Edit

wikt:en:Category:Scots verbs Edit

LV.WB Edit

  * Wb/lv/Acetona peroksīds – 1 Version
  * Wb/lv/Acetons – 2 Versionen
  * Wb/lv/HMTD – 1 Version
  * Wb/lv/Hmtd – 1 Version
  * Wb/lv/Kekss – 1 Version
  * Wb/lv/Main Page – 1 Version
  * Wb/lv/Melnais pulveris – 1 Version
  * Wb/lv/Nitroceluloze – 1 Version
  * Wb/lv/Nitroglicerīns – 1 Version
  * Wb/lv/Pavārgrāmata – 12 Versionen
  * Wb/lv/Pavārgrāmata/Kekss – 4 Versionen
  * Wb/lv/Pavārgrāmata/Rösti – 1 Version
  * Wb/lv/Pavārgrāmata/Vista ķimenēs – 4 Versionen
  * Wb/lv/Pavārgrāmata\Kekss – 1 Version
  * Wb/lv/Pikrīnskābe – 1 Version
  * Wb/lv/Slāpekļskābe – 2 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstviela – 1 Version
  * Wb/lv/Sprāgstvielas – 15 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/Acetona peroksīds – 2 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/HMTD – 7 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/Melnais pulveris – 6 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/Nitroceluloze – 2 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/Nitroglicerīns – 4 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/Pikrīnskābe – 7 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/TNT – 4 Versionen
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/acetona peroksīds – 1 Version
  * Wb/lv/Sprāgstvielas/nitroceluloze – 1 Version
  * Wb/lv/Sākumlapa – 16 Versionen
  * Wb/lv/Sērskābe – 5 Versionen
  * Wb/lv/TNT – 1 Version
  * Wb/lv/Tatp – 1 Version
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss – 5 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Baktērijas un vīrusi – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Bioloģijas kursa atkārtojums(sēnes, augi, dzīvnieki) – 3 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Biosfēra un antropoekoloģija – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Dabas aizsardzība Latvijā – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Dzīvo sistēmu organizācijas pamatprincipi – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Evolūcija – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Iedzimstošās izmaiņas(rekombinācijas un mutācijas) – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Ievads – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Organisms – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Organismu un vides mijiedarbība – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Selekcijas – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Vairošanās un attīstība – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Vielu un enerģijas maiņa šūnā – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/nemodificētā versija – 6 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Ģenētiskā materiāla dubultošanās(replikācijas) – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Ģenētiskās informācijas realizācija – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Ķīmiskie uzbūves bloki – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss/Šūna kā struktūrvienība – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas informātikas eksāmens – 3 Versionen
  * Wb/lv/Vidusskolas informātikas eksāmens/Excel – 1 Version
  * Wb/lv/Vidusskolas informātikas eksāmens/Līdzi nākošie faili – 1 Version
  * Wb/lv/Vidusskolas informātikas eksāmens/Word – 2 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda – 6 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika – 1 Version
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Adjektīvi un Adverbi – 3 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Artikuli – 1 Version
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Locījumi – 1 Version
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Nomeni – 1 Version
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Prepozīcijas un Postpozīcijas – 3 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Pronomeni – 3 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Teikumi – 6 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda/Gramatika/Verbi – 6 Versionen
  * Wb/lv/Vācu valoda/Pielikums/Ievade uz datora – 2 Versionen
  * Wb/lv/WB:ABC – 1 Version
  * Wb/lv/Ābece – 5 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/A – 6 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Alfabēts – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/B – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/C – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/D – 4 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Divskaņi, Dz un Dž – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/E – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/F – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/G – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/H – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/I – 4 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/J – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/K – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/L – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/M – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/N – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/O – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/P – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/R – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/S – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/T – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/U – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/V – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Z – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ā – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Č – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ē – 3 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ģ – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ī – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ķ – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ļ – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ņ – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Š – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ū – 2 Versionen
  * Wb/lv/Ābece/Ž – 2 Versionen
  * Template:Wb/lv/Alfabētiski – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Atsauces – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Clear – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Vidusskolas bioloģijas kurss – 4 Versionen
  * Template:Wb/lv/Se – 2 Versionen
  * Template:Wb/lv/Si – 6 Versionen
  * Template:Wb/lv/Sbe – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Vidusskolas informātikas eksāmens – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Ed – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Vācu valoda – 3 Versionen
  * Template:Wb/lv/Prettytable – 1 Version
  * Template:Wb/lv/Ābece – 1 Version

Issues Edit