User:Lwh/list2

BuchsztabyEdit

  • 33
buchsztaba MFA miano goski buchsztaba MFA miano goski buchsztaba MFA miano goski
A a [a] K k [k] P p [p]
à ã L l [l] R r [r]
B b [b] Ł ł [w] S s [s]
C c [t͡s] M n [m] Ś ś [ɕ]
Ć ć [t͡ɕ] N n [n], [ŋ] T t [t]
D d [d] Ń ń [ɲ] U u [u]
E e [ɛ] O o [ɔ] W w [v]
F f [f] Ǒ ŏ [ɔ], [ow] Y y [ɨ]
G g [g] Ô ô [wɔ] Z z [z]
H h [x] Ō ō [o] Ź ź [ʑ]
I i [i] Õ õ Ż ż [ʒ]

ZasadyEdit

[1] w dopelniaczu rzeczownikow rodzaju nijakiego zakonczonych na -e pojawia sie ŏ
Zabrze
na
Zabrzŏ
natomiast w dopelniaczu rzeczownikow rodzaju meskiego pojawia sie a a w niektorych
wyrazach u np.: Chełm, Nydek
[2] We jezyku slaskim w parach czasownikow tworzacych opozycje aspektowa (czasownik dokonany <-> czasownik niedokonany) dochodzi w rdzeniu wyrazowym czesto do wymiany o (ō) <->

ŏ np.:

pozdrowić
na
pozdrŏwiać

GermanizmyEdit

  • ei -> aj
  • eu -> oj
  • sch -> sz
  • z -> c

SłowaEdit

AEdit

^ antryj

BEdit

^ Bajery
^ bajstlować
^ bajtel
^ Bytōm
^ Bytōmia (genetiw)
^ Bytōń
^ Bytōnia (genetiw)

CEdit

^ cajtōng
^ cajtōnga (genetiw)
^ cera
^ cysŏrz
^ czŏrny

DEdit

^ deka
^ do
^ dlŏ

EEdit

^ erbnōńć

FEdit

^ feder
^ fōnt
^ fynik -> bajszpil: "... dociep swoji piyńć fyników..."
^ fyrma

GEdit

^ galoty
^ glaca
^ gŏdać
^ gŏdka
^ gerycht
^ gruba
^ gyszeft
^ gywera
^ gywicht
^ gywichtōw (genetiw)

HEdit

^ heksynszus -> Hexenschuss -> Lumbago

IEdit

JEdit

^

KEdit

^ kartŏfel
^ kartŏfle
^ kiej
^ klang
^ klangu
^ knefel
^ kōń
^ krowa
^ krōl
^ kucać
^ kucanie

LEdit

^ lastauto
^ luft
^ lump

ŁEdit

MEdit

^ medikamynt
^ mie
^ mŏwa
^ mydło

NEdit

^ nagrŏwać

OEdit

ÔEdit

^ ô
^ ôblykać
^ ôdy
^ ôbrŏz
^ ôjla
^ ôjle
^ ôko
^ ôkna
^ Ôpole
^ Ôpolŏ (genetiw)
^ ôwca

PEdit

^ pitać
^ poôglōndać
^ porzykać
^ prykol
^ ptŏk
^ pynziōnista
^ pynzyjŏ

REdit

^ rzykać

SEdit

^ szkludzać -> poszkludzany?
^ sztelōng -> bijszpil: misjonarski sztelōng -> Stellung -> pozycja

ŚEdit

^ ślabikŏrz
^ Ślōnzŏk

TEdit

^ trŏwa
^ tŏwarzistwo

UEdit

^ Ustrōnie
^ Ustrōniŏ (genetiw)

WEdit

^ wert
^ wic
^ wicman
^ wiŏska
^ woda
^ Wrŏcłŏw
^ Wrŏcławia (genetiw)
^ wyôrać
^ wyôstrzyć

YEdit

ZEdit

^ zac
^ zacha
^ zdrzōdło
^ Zŏbrze
^ Zŏbrzŏ (genetiw)
^ zwyk
^ zygŏr
^ zygarze "(lokatiw)

ŹEdit

ŻEdit

^ żurnalista