Babel user information
fr-N Cet utilisateur a pour langue maternelle le français.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language


ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߝߏߝߣߊ߫

ߒ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߒߓߋ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߲߬ߕߐ߬ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬.

ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߈/߁߉߆߉ ߟߊ߫.ߒ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ (ߢߊ߰ߡߊ߬ ߓߊߞߊߙߌ) ߝߏߝߣߊ߫߸ ߒ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߬ (ߢߊ߰ߟߋ߲߬ߜߍ߬ ߝߊߘߌߡߊ) ߝߏߝߣߊ߫. ߒߝߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒߞߏ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.