User:Axel xadolik/Teza

Dulapafu kobarabuEdit

==> Tezeem, Iyelttezeem, Doriskafa teza

Favlafa teza, reduyuna gan jin ok artanEdit

Teza va Afrika : Afrika : Template:Wp/avk/Afrika, Template:Wp/avk/LenteAfrika, Template:Wp/avk/TalteAfrika, Template:Wp/avk/IsteAfrika, Template:Wp/avk/RoneAfrika,Template:Wp/avk/GeeAfrika,Template:Wp/avk/IndiaWelfaAfrika

Grivokasu bu : Template:Wp/avk/Jonsugdalaf yolt, Template:Wp/avk/Jonsugdalaf yolt (zveri)

Staksa icde sutelara : Template:Wp/avk/Sanelatan teliz

Kroj is kirafa elegama : Template:Wp/avk/Korikaf kroj

Kral dem rofintana giva : Template:Wp/avk/Kralgiva; Template:Wp/avk/UNESCO kralgiva1, Template:Wp/avk/UNESCO kralgiva2, ikz- ; Template:Wp/avk/UICN kralgiva1a, Template:Wp/avk/UICN kralgiva2, ikz-

Ozwaks, sanegaks : Template:Wp/avk/TelizOzwaks, Template:Wp/avk/TelizOzwaks2_Talteon, Template:Wp/avk/TelizOzwaks2_Roneon, Template:Wp/avk/TelizSanegaks

Givas boram koe teliz : Template:Wp/avk/TelizOzwaksRukBor, Template:Wp/avk/TelizOzwaksRukBor (KasGrupel)

Giviyelt :

Iyelt ta patecta : Template:Wp/avk/SavsafaPatecta

Exulerak koe butitak : Template:Wp/avk/Nobel Poradro Suterot butitak, Template:Wp/avk/LekeraporugalKudjotya, Template:Wp/avk/IngresTrutca

Exulerak koe butitak : Template:Wp/avk/Awaltafo bitejxo

Tazukara va wafrabriz : Template:Wp/avk/Brizkicek1, Template:Wp/avk/TrutcaBriz1, Template:Wp/avk/TrutcaBriz2,Template:Wp/avk/TrutcaBriz3

Prosta ke wafra : Template:Wp/avk/Izvugalayak_prosta

Gedraca :