Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-1 This user has basic knowledge of English.
Users by language

Dự án này rất có tiềm năng phát triển.

Theo tôi, có 5 yếu tố sống còn của dự án này:

  • Sự chính xác: không đăng tin sai sự thật
  • Tính thời sự: đừng đăng tin lỗi thời
  • Nội dung nhất quán: không một mà hai
  • Có chọn lọc: không đăng bừa bãi
  • Hình ảnh minh họa: không nhàm chán

Vì vậy cần có bộ phận phụ trách:

  • Bộ phận kiểm duyệt: xác nhận sự chính xác của nội dung và sự nhất quán các mẩu tin
  • Bộ phận cập nhật: luôn thông báo đến các tin tức mới nhất
  • Bộ phận hình ảnh: là bộ phận chuyên trách làm việc với các hình ảnh
  • Bộ phận viết báo: là bộ phận gộp các mẩu tin thành các tờ báo
  • Bộ phận thể loại: phân loại mẩu tin thành các từ khóa bằng các thể loại