• Sintaxe: {{tradini|nº de la defeniçon}}
  • Eisemplo:

Se esse parámetro nun fur dezirdo, bai a aparecer "Traduçones".

Nota: este modelo debe ser ousada a la par cun tradmeio i tradfin.

Modelo edit