Jidd ene Lengk op en Wikkipeedija, ob en Probeer-Wikkipeedija, udder nix.

Parramehtere

edit
1  —  Der ohne Belang.
2  —  Et Schproocheköözel.
3  —  Dä Tittel vun dä Sigg, woh dä Lengk hen jonn sull.
4  —  Wat för dä Lengk aanjezeisch weed.