Template:Wt/ksh/Schproochenahme der ohne Ömluute

Kolsch
Heh kritt mer der Zotteerschlößel för ener Schprooch iere Nahme.

Parramehter

edit
1  —  Et Schproocheköözel. Kann läddesch ov vott blieve, dann es ed Kölsch.