Template:Wt/ksh/Aanfang

Süsch och noh „aanfang“.
Heh di Schabloon weed op jeeder Sigg övver e Wood am Aanfang opjeroofe, öm e pa Saache övver di Sigg un dat Woot faßzelääje.

De Parramehtere

edit
1  —  Siggetittel, ävver der eezde Bohchschtahbe es klein schtatt jruuß, udder jruuß schtatt klein. Kann läddesch ov vott blieve, dann weed et automattesch vum Tittel vun dä Sigg jenumme, woh heh di Schablohn dren opjerohfe weed un der eezde Bohchschtahbe automattesch zerpaß jemaat.
2  —  Der Siggetittel, ävver alle Pünkscher vun Ömluute sin vottjenumme, ß zom s jewoode, de Appoßtroffe fottjenumme, un esu wigger, un der eezde Bohchschtahbe es emmer jruuß. Kann läddesch ov vott blieve, dann es et automattesch der Tittel vun dä Sigg, woh heh di Schablohn dren opjerohve weed, mem eezde Bohchschtahbe jruuß jemaat.