Template:Wt/ksh/Ö
Jidd en Reih en ener Tabäll med bes op zehn Lenks op Övversäzonge en desällve Schprooch us.

Parramehtere

edit
1  —  Et Schproocheköözel. Kann läddesch ov vott blieve, dann es ed Kölsch.
2, 5, 8, … 32  —  E Woot, zojlisch der Tittel vun dä Sigg, wo di Övversäzong dren es. {{2}}} es nüüdesch, dä Räß kann vott bliive.
3, 6, 9, … 33  —  De zohsäzlejje Ongerdeilong, falls dat Woot lengks dervör mieh Bedüggdeneße hät, udder et Zeische - wann dat Woot kein zohsäzlejje Öngerdejlong häd. {{{3}}} es nit nüüdesch, on dä Räß kann vott bliive.
4, 7, … 34  —  Wat för dä Lenk anjezeisch weed. Kann vott of läddesch bliive, dann es et dat Woot sällver.
X  —  Wann {{{X}}} de säälve Schprooch aanjit, wi {{{1}}}, dann weed di Reih nit ußjejovve. Kann vott bliive, dann weed di Reih ußjejovve. Kann läddesch bliive, dann es et Kölsch.