Template:Wp/zgh/ISBN

Documentation icon ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ[ⵥⵔ] [ⵙⵏⴼⵍ] [ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ] [purge]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙEdit

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏ (ⵏⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵖⵏⵏ) ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ.

ⵜⴰⵙⴰⴷⴷⵙⵜEdit

{{ISBN|ISBN1}}
{{ISBN|ISBN1|ISBN2}}
{{ISBN|ISBN1|ISBN2|ISBN3}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍEdit

  • ISBN1 : ⵓⵟⵟⵓⵏ ISBN ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
  • ISBN2, ISBN3 : ⵓⵟⵟⵓⵏ ISBN ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏEdit