Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 30

III Henri

30 may

  • 1431 — Çe Fransa cıvonə yenə ğəhrəmon Janna Dark 19 sinədə sutvoniyə bıə.
  • 1574 — III Henri çe Fransa kral beydə.
  • 1631 — Fransızə zıvonədə sıftənə qəzet “La Gazette” nəşr kardə bıə.
  • 1859 — Londono Biq Beni saat sıftənə kərə zanq jeydə.
  • 1917 — I Aleksandr Yunanıstoni kral beydə.
  • 1941 — II Dınyo Mahrubə ərəfədə Almaniya Kriti işğal kardeydə.
  • 1942 — II Dınyo Mahrubə ərəfədə İnqiltərə bombardmanbıkon Koln şəhri vırtı-vılo kardeydən.