Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 3

King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg

3 may

  • 1494 — Xristofor Kolumb bə Yamayka rəsəy.
  • 1837 — Çı Afina Universiteti bino noə bey.
  • 1841 — Tojə Zelandiya çı Britaniya dastqir bey səloşon jəy.
  • 1902 — AiŞ-də Pepsi-Kolə dastə bino noə bey.
  • 1922 — Kanadadə çı Prins Eduardi nomədə sərkuədə bə jenon səçın karde zu doə be.
  • 1951 — Çı Britaniya kral VI Georq çı Britaniya festifalış ojış kardışe.
  • 1993 — Həmədınyo Mətbuati Ozodəti Ruj.
  • 2001 — Corc Buşi jenə həmro bə 50 qılə həməysə reçinə jenon reçə dəşe.