Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 29

Konstantinopel shepherd.jpg

29 may

  • 363 — Çe Roma imperator Yulian (Julian) bə Sasani ləşqəri ğalib omeydə.
  • 1453 — Sultan II Mehmedi rəhbərəti jiyo Osmani ləşqər İstanbuli fəth kardedə, demiyən bə Bizans devləti oxo beşeydə.
  • 1727 — II Pyotr çe Rusiya çar beydə.
  • 1848 — Viskons çe AİŞ-i ştat beydə.
  • 1924 — İspaniyədə Rayo Vallekano (Madrid) klubi binovrə noə beydə.