Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 27

Malcolm iv.jpg

27 may

  • 1153 — IV Malkolm 12 sinədə çe Şotlandiya kral beydə.
  • 1883 — Urusə çar III Aleksandr bə taxt nıştə.
  • 1901 — New Cersey, Edison "Storage Battery Company" nomədə şirkət təsis kardeydə.
  • 1905 — Rusiya-Yaponiya mahrubə: Tsuşima (Tsushima) davo bino beydə.
  • 1927 — AİŞ - "Ford Motor Company" Sıftə " Model T" maşinon soxtero zəvodi aləton dəqış kardeydə.
  • 1935 — Tırkiyə - Haftə tətil cıməku bə vojorə ruj dəqış kardə beydə.