Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 25

Mikhail Gorbachev 1987.jpg

25 may

  • 1571 — Çe İspaniya kral Benedikt iyən Papa bə Osmanon devləti vəynə iconə ofəyeydən.
  • 1954 — Tırkiyə Milliyə kəməndə iminə vırə qətəşe Tokioədə dəvoniyə bıə sərbəstə dəçkero dınyo çempionatədə.
  • 1963 — 30 qılə Afrika elkə omeydən bə ico, Afrika İcoli Təşkiloti (AİT) ofəyedən.
  • 1988 — İraq Bəsrə bə dumo səydə İroniku.
  • 1989 — Mixail Qorbaçov çe SSRİ prezident beydə.
  • 2003 — Nuri Bilqə Ceyloni "Uzaq"(“Diyəro) film de "Elephant" filmi bə ico 56-nə Kann kinofestivali “Ən çokə filmi mıkofot” nomi səydə.