Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 23

Gaznaly-seljuk Dandanaqan.jpg

23 may

  • 1040 — Miyon Səlcuqon de Qəznəvıjon arədə Dəndənəkən davo bino beydə.
  • 1568 — Niderland İspaniyao perəxedə, ıştə səyvonəti elan kardeydə.
  • 1846 — Meksika-Amerika Mahrubə:: Meksika prezident bə Amerika mahrubə elan kardeydə.
  • 1960 — İsrailvıjon 6 milyon yəhudi kışteədə qınokor zınəbıə günahkar bilinən Adolf Ayxmanıi Argentinao qəteydən.
  • 1988 — Mişel Platini futbolə karyera orəxeydə.
  • 2006 — Tırkiyə de Yunanıstoni F-16 ıştənəpəron kəlləbəkəllə omeydə.